Laat fraudeurs geen vat hebben op jouw onderneming

Nu we meer thuis werken en de versnelling van de digitalisatie zich doorzet, zien we een stijging in het aantal fraudegevallen. Denk hierbij aan het grote aantal phishing berichten dat de ronde doen. Maar wat is fraude en hoe kan je jezelf als ondernemer hier tegen beschermen? Fraude wordt gedefinieerd als een opzettelijke handeling door één of meer personen waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Door met zo’n personen een zakenrelatie aan te gaan, kan je heel wat geld verliezen en mogelijke reputatieschade oplopen. Bespaar je van deze ellende en weet met wie je zaken doet. Hoe? Dat lees je in dit artikel.

     

Drie soorten fraude waar je als ondernemer op moet letten

     

Oplichters kunnen op verschillende manieren een impact hebben op jouw onderneming. Hieronder overlopen we er samen met jou alvast enkele belangrijke.

     

Fraude via het Belgisch Staatsblad

In sommige vennootschappen kennen oplichters zichzelf valse mandaten toe die ze in het Belgisch Staatsblad laten publiceren. Met deze officiële, maar frauduleuze publicatie kunnen de fraudeurs naar de bank stappen om de rekening van de onderneming te plunderen. Je denkt waarschijnlijk: “Hoe is dat mogelijk?”. Het Belgisch staatsblad kampt met een ernstig probleem bij het controleren van de echtheid van deze publicaties. In het bijzonder de echtheid van de handtekening.

Wil je fraudeurs een stap voor zijn?
Plaats je eigen onderneming onder monitoring. Op deze manier blijf je op de hoogte van alle veranderingen die betrekking hebben tot het bestuur en de statuten van jouw onderneming. Wanneer er een mandaatwijziging plaatsvindt, kan je snel de echtheid controleren en deze, indien nodig, terugdraaien voor het te laat is.

     

Factuurfraude

Dit soort fraude vindt plaats wanneer oplichters een factuur onderscheppen en hierop het rekeningnummer wijzigen. De ontvanger van deze factuur is zich vaak van geen kwaad bewust en betaalt naar de rekening die vermeld wordt op de factuur. Pas nadat de ontvanger een aanmaning krijgt, komt de fraude aan het licht.

Waar moet je opletten bij factuurfraude?
Vergelijk het rekeningnummer op de factuur met het nummer van de bestelbon. Als er een sticker op factuur plakt ‘Opgelet, gewijzigd rekeningnummer’, controleer dan altijd even bij jouw zakenrelatie de echtheid ervan. Factuur via mail? Controleer dan ook of het mailadres correct is.

Faillissementsfraude

Er wordt van faillissementsfraude gesproken wanneer de ondernemer zijn bedrijf failliet laat gaan nadat hij bijvoorbeeld opzettelijk schulden heeft gemaakt. In de tijd die de schuldeisers nodig hebben om het faillissement te eisen via de rechter, hebben de oplichters hun geld al doorgesluisd. Hierdoor kunnen de schuldeisers geen beroep meer doen op dit geld. Daarnaast maken de oplichters gebruik van het faillissement om zich verschoonbaar te laten verklaren. Dit betekent dat ze een vrijstelling krijgen van de betaling op hun openstaande schulden. Schuldeisers kunnen er dus vanuit gaan dat ze het verschuldigde bedrag nooit te zien zullen krijgen.

Hoe herken je faillissementsfraude?
Is je antwoord op 1 of meer van deze onderstaande vragen ja, dan is de kans groot dat er sprake is van faillissementsfraude en neem je de onderneming best verder onder de loep.

  • Bestaat de raad van bestuur uit meerdere bestuurders die reeds een faling op hun naam hebben staan?
  • Verhuist de maatschappelijke zetel regelmatig van adres?
  • Zijn er merkwaardigheden in de jaarrekening van de onderneming, zoals abnormale groei van de immateriële vaste activa?
  • Is de ondernemer gevestigd op een adres waar nog veel andere actieve en gefailleerde bedrijven zich bevinden, maar is het geen bedrijvenpark?
  • Heeft jouw zakenrelatie de nodige erkenningen om zijn activiteit uit te voeren?

Bescherm je onderneming tegen fraude en secure your business. Graag delen we nog drie tips om veilig zaken te doen. Laat je leiden door onze kennis van zaken.