fbpx

Een welgekomen project voor de bouwsector

Begin dit jaar was het vergunnings- en aanbestedingstraject van de Oosterweelverbinding afgerond. “Een perfecte timing”, verzucht Lode Franken, voorzitter van het consortium ROCO, dat de meeste werken uitvoert. “Het coronavirus veroorzaakt veel miserie in de bouwsector. Infrastructuurwerken kunnen dan een noodzakelijke boost geven. Normaal gezien duurt het echter jaren om over dat soort projecten te beslissen. Nu ging dat gelukkig sneller.” – Hans Brockmans

Marc Dillen, de directeur- generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, rekent dat de bouw van de Oosterweelverbinding op kruissnelheid zo’n half miljard euro omzet per jaar creeert. “Op een sectoromzet van 51 miljard is dat substantieel. Het project is goed voor 3826 directe en meer dan 8000 indirecte banen.”

Op het hoogtepunt van de werken bestaat naar schatting 30 tot 40 procent van de bouwvakkers uit buitenlanders, weet Luc Hellemans (Lantis). Hij werkt met de VDAB en de sociale partners aan plannen om mensen uit de eigen regio op te leiden voor de bouwwerf.

De bouwsector kan een financiële injectie gebruiken, blijkt uit een studie van Trends Business Information. Tegenover 2019 is het aantal infrastructuurbouwbedrijven met een negatief eigen vermogen verdubbeld, tot 17 procent van het totaal. Het aantal ondernemingen dat de boeken neerlegde, daalde nochtans van 653 naar 545. Het aantal faillissementen daalde eveneens, van 125 naar 88. Waarschijnlijk is dat een gevolg van het schuldmoratorium, waardoor schuldeisers hun schuldenaars niet meer in faling kunnen dagvaarden en ondernemingen hun einde rekken.

De Belgische bouwbedrijven die meewerken aan de Oosterweelverbinding hebben ofwel een heel sterke solvabiliteit, zoals Artes (42%), Stadsbader (49%) en Jan De Nul (61%), ofwel redelijk gezonde cijfers. Willemen Groep zet Willemen Infrastructuurwerken en Franki Construct in voor het project. CEO Tom Willemen: “Ik schat dat we jaarlijks 50 miljoen euro omzet halen uit de Oosterweel. Dat is veel, maar je moet het afzetten tegenover onze 800 miljoen groepsomzet. Willemen staat of valt niet met Oosterweel. Het is wel een heel belangrijke technische referentie voor andere opdrachten.”