Hervorming Ondernemingsrecht

Vanuit de Wetstraat – Hervorming Ondernemingsrecht

De Wet houdende hervorming van het Ondernemingsrecht werd op 15 april 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking vanaf 1 november 2018. Daardoor komen er een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek Economisch Recht (WER), het Wetboek van Vennootschappen en het Wetboek van Koophandel.

De belangrijkste elementen

Toepassingsgebied
  • De begrippen ‘handelaar’ en ‘koopman’ verdwijnen en worden, tenzij anders bepaald, in alle wetten vervangen door de algemenere benaming ‘onderneming’.

Vallen binnen het WER onder de term ‘onderneming’:

  • Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • Iedere rechtspersoon met uitzondering van de Staat;
  • Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Dat impliceert meteen ook dat verenigingen enz. zonder rechtspersoonlijkheid ‘boekhoudplichtige ondernemingen kunnen worden.

  • Boek XIV (Marktpraktijken en consumentenbescherming voor vrije beroepen) wordt in het WER geschrapt want in de toekomst zijn dat ‘ondernemingen’ die onder Boek VI (Marktpraktijken en consumentenbescherming) vallen.
  • Het Wetboek van Koophandel verdwijnt.
  • De Rechtbank van Koophandel wordt een Ondernemingsrechtbank.
  • De begrippen ‘handelsonderneming’, ‘ambachtsonderneming’ en ‘niet-handelsonderneming’ worden geschrapt en voortaan ‘Inschrijvingsplichtige onderneming’ genoemd.
  • Zodra de wet in werking getreden is, moet elke onderneming die zich nog niet heeft ingeschreven en dat voortaan wel verplicht is zich binnen een termijn van zes maanden laten registreren.

Wenst u de volledige wet te doorploegen? Dan vindt u die hier.

Stel uw vraag

Het team van Trends Business Information staat klaar om u te ondersteunen.

 

Heeft u een vraag of heeft u niet gevonden wat u juist zocht? Geen probleem, we hebben achter de schermen een team van gemotiveerde medewerkers die er alles aan doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.