BIG SET?

Vergeef ons dit anagram-aandachtstrekkertje van ‘TBI’ en ‘ESG’. TBI kent u als Trends Business Information. ESG is de afkorting van Environmental, Social en (corporate) Governance. Domeinen waarbinnen ondernemingen al decennia naar aandacht dingen van investerende of financierende instanties.

Aanvankelijk had men het daarbij vooral over Socially Responsible Investing en bleven de ‘milieu’- en ‘deugdelijk bestuur’-gedeelten onderbelicht. In 1972 wekte het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome grote bezorgdheid voor de problematieken van uitputting van natuurlijke hulpbronnen, milieuvervuiling en voedselvoorzieningsproblemen, die samen met de voorziene grote bevolkingsgroei zouden leiden tot een vermindering of stopzetting van economische groei, ja zelfs een achteruitgang ervan.

Plots steeg interesse voor het milieu met stip in de objectievenlijsten van stakeholders in alle ondernemingen die zichzelf respecteerden. En duurzaamheidsdenken over risico’s en mogelijkheden verwierf een vaste stek in bedrijfsstrategieën. Deugdelijk bestuur ten slotte, schept de regels waarmee en structuren en omstandigheden waarbinnen het ondernemingsbeleid de belangen van alle stakeholders optimaal kan behartigen. Als we dan de term ESG gebruiken, dan geven we aan dat we geïnteresseerd zijn in de ecologische, sociaal verantwoorde en economische aspecten van duurzaam ondernemen en investeren.

     

ESG en SDG

     

Na de Club van Rome is de internationale aandacht voor duurzaamheid en milieu op dreef gekomen: Earth Summit 1992, Millennium Summit 2000, UN Sustainable Development Summit 2015, European Green Deal 2019, …

De UN Sustainable Development Summit van 2015 introduceerde 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Deze doelen reflecteren de 3 ESG-dimensies van duurzame ontwikkeling.

Hier zijn ze:

ESG, SDG en RMG

Trends Business Information is de commerciële- en financiële-informatiepoot van Roularta Media Group (RMG). RMG zet al meer dan twee decennia in op duurzaam en eco-efficiënt ondernemen. Dit is de highlevelomschrijving van haar ESG-doelstellingen. Met als slagzin: One team, One family, One Planet. Concreet focust RMG op 4 SDG’s: kwaliteitsonderwijs, waardig werk en economische groei, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie. Voor elke doelstelling zijn meerdere meetbare targets met tijdshorizonten gedefinieerd. Hun statussen worden elk jaar aanschouwelijk gemaakt en uitgebreid verduidelijkt in het luik duurzaamheid van het jaarverslag. En dan is er nog de brainprint! De potentiële impact op het gedrag van anderen, in het geval van RMG via haar kernactiviteit van mediabedrijf. De uitdaging: de footprint kleiner houden dan de brainprint en dat positieve verschil blijven uitdiepen. Zo wil RMG meebouwen aan een betere planeet.

ESG en TBI = BIG SET?

Als aanbieder van commerciële en financiële informatie wil TBI zijn klanten stevig ondersteunen bij hun ESG-beoordelingen: met cijfers, inzichten en beoordelingen. Hoe het zich daartoe klaarstoomt, vertellen we u graag in ons volgende artikel.