Waarom een financiële analyse uitvoeren?

Weet met wie je zaken doet. Een van de belangrijkste stellingen in het bedrijfsleven. Door een grondige financiële analyse uit te voeren kan je veel verrassingen voorkomen. Er zijn veel ondernemingen waarvan de medewerkers denken dat alles goed gaat, maar waar het management wel eens met de handen in het haar durft te zitten omdat ze niet genoeg rekening houden met de kosten. Het uitvoeren van een financiële analyse lijkt misschien wel voor de hand liggend, maar blijft een belangrijk aandachtspunt.

     

Wat is een financiële analyse?

De evolutie van de financiële toestand van een onderneming vastleggen, dat is het doel van de financiële analyse. Om deze evolutie, zowel in het heden als het verleden, zo nauwkeurig mogelijk vast te kunnen leggen, wordt er gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Een van deze bronnen is natuurlijk de gepubliceerde jaarrekeningen. Wie deze jaarrekeningen dient neer te leggen vind je terug in volgend artikel.

     

Daarna is het de bedoeling dat je uit deze analyse een zo goed mogelijke voorspelling kunt opmaken over de toekomstige financiële situatie van die onderneming.

     

Financiële analyse

Voor wie kan zo’n financiële analyse nuttig zijn?

Deze analyse kan bijzonder nuttig zijn voor verschillende partijen binnen een onderneming, maar ook daarbuiten. Zo maken aandeelhouders en beleggers er gebruik van om te bepalen wat de waarde is van een aandeel en of de bedrijfsleiding voldoende heeft gepresteerd. Maar ook managers en medewerkers kunnen er nuttige informatie uit halen over de financiële gezondheid van hun onderneming/werkgever. Daarnaast kunnen zowel leveranciers, financiers als klanten er info uithalen over leverings- en betaaltermijnen. Kortom, een financiële analyse is een bron van informatie voor velen die deel uitmaken van het bedrijfsleven.

     

Methodes voor financiële analyse

Er zijn verschillende manieren om een financiële analyse uit te voeren. Een van de bekendste is de ratio-analyse. Daarnaast heb je nog de horizontale, verticale en  cashflowanalyse. Hieronder meer info over wat deze analyses juist inhouden.

Ratio-analyse

Zoals de naam al zegt, maakt deze analyse gebruik van ratio’s. Ratio’s, zijn zoals de meeste onder ons wel weten, verhoudingsgetallen. Deze getallen verschaffen inzicht in verschillende aspecten over de financieel-economische situatie van een onderneming. Deze getallen worden bepaald aan de hand van formules en gegevens die terug te vinden zijn in o.a. de jaarrekeningen. Belangrijke ratio’s zijn liquiditeitsratio, solvabiliteitsratio en rentabiliteitsratio.

Horizontale analyse

Deze analyse, ook gekend als de dynamische analyse, vergelijkt de jaarrekeningen en/of cijfers in gepubliceerde jaarverslagen van opeenvolgende jaren. Dit gebeurt meestal voor een periode van drie of vijf jaar.

Verticale analyse

Hierbij wordt er wat dieper en gedetailleerder onderzoek uitgevoerd op de structuur van de activa, passiva en resultaten. Voor deze analyse wordt vooral gekeken naar de resultatenrekening.

Cashflowanalyse

Ook gekend als de vermogensstromenanalyse, is de analyse waar de bronnen en het gebruik van het vermogen wat beter onder de loep worden genomen. Deze analyse geeft een duidelijk beeld van de geldstromen die een onderneming in- en uitgaan alsook hun bestemming. Bedrijven die over voldoende kasstroom beschikken, zijn in staat om hun financiële verplichtingen op korte termijn na te komen, of hebben nog ruimte om investeringen te doen.