fbpx

Jaarrekeningen raadplegen, een bron aan informatie

Veel bedrijven kennen het wel, het jaarlijks neerleggen van de jaarrekening. Voor velen is het verplicht en met een goede reden. Het openbaar maken van de cijfers zorgt ervoor dat zakenrelaties van elkaar weten hoe ze ervoor staan. Maar waar kan je de jaarrekeningen raadplegen? En waarom? In onderstaand artikel vind je hier meer uitleg over.

Wie is verplicht de jaarrekening neer te leggen?

Zoals de meeste wel weten is het voor natuurlijke personen (zelfstandigen, eenmanszaken) met een beroepsactiviteit niet verplicht om hun jaarrekeningen te publiceren. Voor wie een beroepsactiviteit uitoefent onder één van volgende vennootschapsvormen is het neerleggen van de jaarrekening echter wel een verplichting:

  • naamloze vennootschap (NV)
  • commanditaire vennootschap (op aandelen) (Comm.V en  Comm.VA)
  • besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) (BV en BVBA)
  • coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) (CV en CVBA)
  • economisch samenwerkingsverband (ESV)
  • Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) ingeschreven in België
  • Europese vennootschap (SE) naar Belgisch recht
         

Ook voor de vennootschap onder firma (VOF), de (gewone) commanditaire vennootschap (CommV) en de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) zal dit het geval zijn indien zij onder hun onbeperkte aansprakelijke vennoten één of meer rechtspersonen tellen en tegelijk als groot worden beschouwd.

Desk research

Financiële gezondheid bedrijven

De jaarrekening raadplegen van bestaande of nieuwe zakenrelaties is een goede manier om na te gaan of de samenwerking financieel vlot kan verlopen. Op basis van de cijfers en de hierboven vermelde criteria is het eenvoudiger om een onderbouwde beslissing te maken wanneer het gaat over het aangaan of onderhouden van een zakenrelatie.

Ben je zelf geen rekenkundig wonder of heb je graag een snel overzicht van de ratio’s die nodig zijn om de financiële gezondheid van een onderneming te bepalen? Dan kan je bij ons terecht voor een duidelijk en up to date overzicht via handige tools en een overzichtelijk dashboard.

Waar kan je de jaarrekening raadplegen?

De jaarrekeningen worden online neergelegd en gepubliceerd bij de Nationale Bank van België en zijn terug te vinden onder hun rubriek ‘balanscentrale’.

Nood aan een snel overzicht van alle gegevens op een duidelijke manier, inclusief de jaarrekeningen van verschillende jaren en ratio’s? Via onze All-in-One search zijn al deze gegevens snel en eenvoudig terug te vinden voor de onderneming die je zoekt.