Ondernemen is altijd al een uitdaging geweest, maar wat na COVID?

Ondernemen doe je niet zomaar, het is een intensief engagement dat veel energie vraagt en aanzienlijke financiële middelen kan vrijmaken. Het is een project waar je je best volledig voor inzet en niet licht overgaat. Zet je in en denk na over wat je wil bereiken. Ondernemen is geen project van één dag.

     
     

Om succesvol te ondernemen is het belangrijk dat je je goed informeert en de markt en het product bestudeert, maar minstens even belangrijk is het durven lanceren van jouw idee/onderneming. Doe dit doordacht en bereid je voor door het uitvoeren van een marktstudie, het opstellen van een marketingplan en een  financieel plan. Maar vergeet ook de administratieve kant niet zoals het kiezen van de rechtsvorm, het inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, enz. Hieronder overlopen we graag met jou enkele belangrijke punten.

Wat met ondernemen in 2021?

Je zal het zelf waarschijnlijk wel al ondervonden hebben, maar een belangrijk iets waarmee je als ondernemer rekening moet houden is het momentum. Momenteel bevinden we ons op een kritiek moment ten gevolge van het COVID-19 virus. Stap voor stap komen we langzaam uit een lange, diepe en wereldwijde crisis die zijn sporen zal nalaten in de zakenwereld.

Sommige sectoren zijn uiteraard zwaarder getroffen dan andere. De horeca-, cultuur-, evenementen-, reclame-, en grafische sector alsook het toerisme en het personenvervoer zijn de meest in het oog springende slachtoffers. In de komende maanden kunnen we in deze sectoren veel faillissementen verwachten.

Daarentegen doen het goederenvervoer, de bouw, de levensmiddelenindustrie, de (bio-)farmaceutische industrie, de digitale sector en de tuinbouw/ doe-het-zelfsector het vrij goed.

Wil je graag weten hoe weerbaar een onderneming is tegen de gevolgen van de crisis?

Weerbaarheid, kansen na COVID
     

Wat zijn de kansen voor het ondernemerschap?

Waar er mislukkingen zijn, is er ook ruimte voor vernieuwing en heropleving. En waar er veerkracht is, is er welvaart. Het is aan jou om je toetreding op de markt in te schatten. Trends Business Information wil graag je aandacht vestigen op enkele belangrijke punten vooraleer je de sprong waagt:

De locatie van je bedrijf

Voor sommige activiteiten kan de locatie van de onderneming doorslaggevend zijn voor het succes. Is de locatie voor jou van cruciaal belang? Dan kan je hier best even bij stilstaan en er goed over nadenken. Moet je bijvoorbeeld nog een bedrijf oprichten in een kantoorwijk, wanneer het door de crisis duidelijk is geworden dat bedrijven steeds meer en meer gaan inzetten op het telewerk?

De bevoorradingsketen

Veel ondernemingen hebben geleden onder de crisis. Er is een groot tekort aan arbeidskrachten en er zijn bevoorradingsproblemen voor bepaalde grondstoffen of halffabricaten. Hoe is het gesteld met de leveranciers met wie jij had willen samenwerken? Zijn zij nog steeds in staat jou als nieuwe klant aan te nemen en de verwachte kwaliteit op tijd te leveren? Kunnen zij hun prijzen bevestigen? Dit zijn allemaal belangrijke bedenkingen waar je best even bij stilstaat.

Start met ondernemen

Je cliënteel

Of je nu een B2C-, B2B- of gemengde markt wil betreden, de volgende vraag moet steeds worden gesteld. Heeft je toekomstige klantenkring zijn gedrag gewijzigd ten gevolgen van een gebeurtenis of verandering in de sector? We zien bijvoorbeeld allemaal dat het marktaandeel van de e-commerce op duurzame wijze is toegenomen. Sommige klanten zijn armer, andere rijker geworden tijdens de crisis. Is dit het geval voor jouw klanten?

     

Betalingsvoorwaarden

Sinds 2019, maar uiteraard nog meer sinds 2020, zijn de betalingstermijnen aanzienlijk langer geworden. Als je klanten je langere betalingstermijnen opleggen, wat zijn dan de gevolgen voor jouw vermogen om je eigen leveranciers te betalen? Kunnen je klanten hun schulden op korte/lange termijn terugbetalen? Wil je een bepaald prospect wat beter onder de loep nemen om na te gaan of deze een interessante aanwinst is voor jouw onderneming?

Financiering

De kans is groot dat je bij je bank hebt aangeklopt met de vraag om je te steunen bij het opstarten van je start-up. Afhankelijk van de antwoorden op de bovenstaande punten, moet je nagaan of het bedrag in kwestie volstaat om jouw project te financieren. Kijk ook naar de geldigheidsdatum van de kredietaanbieding. De rentevoeten blijven stijgen en het zou jammer zijn om zonder voldoende financiële zekerheid te beginnen.

Besluit

Een uitweg uit een crisis is gewoonlijk een scharniermoment in het economische leven. Het is een goed moment om te beginnen, op voorwaarde dat je goed gewapend bent met de juiste informatie en begrepen hebt welke veranderingen dit met zich meebrengt. De gezondheidscrisis is geen uitzondering op deze regel.

Nieuwe bedrijven hebben nog geen ervaring, klanten, en hebben dus hun toegevoegde waarde nog niet bewezen. Maar zij beginnen vanaf nul, zonder historische zekerheden. Dit maakt ze ook wendbaarder door het feit dat ze meer aandacht kunnen geven aan de opkomende markten. Ze ontdekken dus gemakkelijker nieuwe kansen. Klanten volgen altijd degenen die op het juiste moment gelijk hebben.

Dus ja, je moet je zaak zorgvuldig bestuderen en je doelen stellen. Maar de kansen zijn reëel. Hoe dan ook, op alle markten, zelfs de moeilijkste, zijn er altijd enkele ondernemers die opvallen.

Meer dan ooit behoort de toekomst toe aan de durvers.