fbpx Ondernemen in België vanuit Nederland
Ondernemen in België

Ondernemen in België vanuit Nederland

Ben je ondernemer in Nederland? Wens je uit te breiden naar een nieuwe regio? Of denk je na over het openen van een vestiging over de grens? Dan is België vaak een eerste logische stap. Daarom is het belangrijk om kennis te verwerven over de markt en hun manier van zaken doen.

     
     

België is lekker dichtbij en er is nauwelijks een taalbarrière. Daarnaast biedt internationaal zakendoen een brede waaier aan kansen, maar let op voor gekende valkuilen. Weet met wie je zaken doet en hoe je best communiceert.

     

Communicatie met een Belg

In België stellen ondernemers zich formeel op. Je schrijft er niet zomaar iemand rechtstreeks met zijn voornaam aan bij het eerste contact. Belgen zijn minder direct dan Nederlanders gewoon zijn. Als je een goed gesprek hebt gehad, mag je er zeker van zijn dat ze steeds beleefd en enthousiast zijn, maar toch graag nog even overleggen met hun collega’s alvorens een duidelijk antwoord te geven of te reageren op een voorstel.

Door de bijna niet bestaande taalbarrière kunnen de grappige taalverschillen in Vlaanderen zorgen voor een leuke ijsbreker. Hou er echter wel rekening mee dat je als nieuwkomer vaak onderaan de ladder het bedrijf binnenkomt. Je eerste contact is dus vaak niet de persoon die je het best kan verder helpen of die je nodig hebt. Je zal stap voor stap de volgende persoon in het organigram moeten benaderen tot je uiteindelijk bij de correcte beslissingsnemer aan de inkooptafel zit. Bij Belgen is het belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen en hen niet direct een contract onder de neus te schuiven.

Ondernemen in België

Belgische regelgeving

     

Wanneer je internationaal gaat ondernemen is het belangrijk om na te gaan wat de regelgeving is voor het land dat je wenst te betreden. Het verschil van de (fiscale) regels en procedures tussen België en Nederland is ondanks de samenwerking binnen de EU nog steeds een reëel aandachtspunt. Zowel op vlak van administratieve verplichtingen als overheidsinstanties zijn er grote verschillen.

Personeel in België

     

Welke aandachtspunten zijn er wanneer je personeel tewerk wil stellen vanuit Nederland in België? Eerst en vooral moet je een doordachte beslissing maken over waar jouw personeel loonbelastingplichtig en sociaal verzekerd zal zijn. Deze beslissing moet ook gebeuren indien de werknemer in België woont. Stel je iemand tijdelijk tewerk in België? Vergeet dan niet dat hier een meldingsplicht aan is verbonden.

Atomium Brussel

Onderneming of vestiging in België openen

     

Doe je een vestiging open in België, waar je jouw activiteiten gaat uitoefenen, dan zal je mogelijk btw-plichtig zijn in België.

Onverwachte valkuilen voor Nederlandse ondernemers in België

     

België, een zee aan werelden

     

Dat de gemiddelde Belg tweetalig is en dat het land is opgedeeld in Vlaanderen, waar Vlaams de voertaal is, en Wallonië, waar vooral Frans wordt gesproken weten de meeste Nederlanders wel. Maar wist je dat België ook een Duitstalige gemeenschap heeft? België heeft dus 3 landstalen, met een multiculturele kern in Brussel, waar je bijna elke mogelijke taal kan tegenkomen.

Elk van de drie gewesten heeft naast een verschillende taal ook een ander koopgedrag. Als Nederlandse ondernemer in België lijkt het dus alsof je te maken hebt met 4 landen in plaats van één.

Een Belg is een taalpurist

De Belgische Taal

In België wordt er veel behang gehecht aan spelling. Het is dan ook niet onlogisch dat er bij het Groot Nederlands Dictee bijna altijd een Vlaming won. Zorg er dus voor dat je de teksten van je folders en andere communicatiemiddelen die je wenst te gebruiken goed laat nalezen. Voor je communicatie naar het Franstalige deel is het best dat je Frans spreekt of een tolk inhuurt. Belgen worden graag aangesproken in hun moedertaal en appreciëren het oprecht als je je best doet om die taal te spreken.

Fysieke communicatie is key

     

Zoals eerder aangehaald hechten Belgen veel belang aan vertrouwen. Daarom worden fysieke gesprekken enorm gewaardeerd omdat deze een band scheppen.

Belgen zijn risicomijdend

     

Het is algemeen bekend dat Belgen wantrouwiger zijn en minder snel risico’s durven nemen. Ze besteden meer tijd aan het aftasten van hun zakenrelaties dan aan het al dan niet geloven in het potentieel van een halffabricaat. Heb je als onderneming een sterk merk en een volledig afgewerkt product waarvan de werking is bewezen? Dan ga je sneller een samenwerking kunnen aangaan. Zaken doen in België vraagt meer tijd en geduld dan in Nederland.

     

Laat je niet tegenhouden door onverwachte risico’s, maar bereid je er op voor. Stel zorgvuldig een prospectiebestand samen en ga na wie je belangrijkste contacten gaan zijn. Door informatie in te winnen over de ondernemingen die je gaat contacteren zal je sterker in je schoenen staan wanneer je een onderhandeling aangaat. Je bepaalt op voorhand met wie je een zakenrelatie wenst aan te gaan en weet hoe deze onderneming ervoor staat. Want weten met wie je zaken doet is als ondernemer zeer belangrijk.

of