fbpx

Wilt u meer weten over solvabiliteit?

Kan een onderneming zijn schulden terugbetalen? Dat is de cruciale vraag die u als ondernemer best stelt vooraleer u een nieuwe zakenrelatie aangaat. Solvabiliteit is namelijk een belangrijk financieel kerngetal om ten alle tijden in de gaten te houden. Bij een positief antwoord kan u zonder kopzorgen de gewenste zakelijke beslissingen nemen.

Wat betekent solvabiliteit?

Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming aan zijn schulden op zowel korte als lange termijn tegemoet kan komen. Het vergelijkt het eigen vermogen van de onderneming met het balanstotaal.

 

De passiefzijde van de balans omvat de financieringsbronnen van de onderneming, die van tweeërlei aard zijn: degene die tot de onderneming behoren (eigen vermogen) en degene die worden geleend. Aan de hand van de verhouding tussen het eigen kapitaal van de onderneming en al haar financieringsbronnen kan worden bepaald welk deel van haar eigen financiële middelen beschikbaar is voor de financiering van haar activiteit, terwijl de rest bestaat uit schulden die ooit zullen moeten worden terugbetaald.

Hoe de solvabiliteit berekenen?

U kan de solvabiliteit berekenen via onderstaande formule:

 

– Solvabiliteit (%) = Eigen vermogen/Totaal vermogen x 100

Welke solvabiliteit is goed?

Het overlevingspercentage is minstens 15%. Bij een lager percentage nemen de storingsstatistieken aanzienlijk toe. Vanaf 25% kan de waarde van de ratio als goed worden beschouwd. Let wel op, want een te hoge waarde (bijvoorbeeld meer dan 60%) kan een teken zijn van een gebrek aan dynamiek van een onderneming indien de investeringen sterk teruglopen. Verder is het resultaat sterk afhankelijk van de sector waarin een bedrijf werkzaam is. U maakt dus best voor uzelf een vergelijking met de voornaamste concurrenten uit dezelfde branche.

Waarom is solvabiliteit belangrijk?

Als u een nieuwe professionele relatie wil aangaan moet u zich goed informeren over het bedrijf of de persoon waarmee u in zee wenst te gaan. Om het risico op problemen te beperken houdt u best rekening met de solvabiliteit van de onderneming in kwestie. Het is geruststellend als uw potentiële handelsrelatie solvabel is en dus in staat is zijn rekeningen te betalen. Als u van plan bent te investeren, dan kan u dit met een gerust hart doen.

 

En onthoud: hoe hoger de solvabiliteit, hoe groter de kans op dividenduitkering aan aandeelhouders en investeerders. Ook banken en andere financiële instellingen kijken naar uw solvabiliteit vooraleer ze beslissen een lening toe te kennen. Een solvabele onderneming heeft vanzelfsprekend betere financiële vooruitzichten om een lening te krijgen dan een insolvabele onderneming.

Hoe de solvabiliteit verbeteren?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om uw solvabiliteit te verbeteren. Houd onderstaande tips in het achterhoofd:

 

– Verhoog uw eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen door minder dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

 

– Verlaag uw vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen door een verhoging van het werkkapitaal. Dit is het kapitaal dat ondernemingen nodig hebben om elke dag tegemoet te komen aan hun financiële verplichtingen. Verbeter het werkkapitaal door een optimaal debiteurenbeheer. Met andere woorden zorg voor een goede opvolging van uw klanten en leveranciers.

Hoe krijg ik inzicht in de weerbaarheid van Belgische bedrijven?

Het is geen geheim dat de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen enorm voelbaar zijn. Bedrijven en hun werknemers hebben veel veranderingen moeten ondergaan. Naar aanleiding van deze crisis heeft Trends Business Information een nieuw scoremodel ontworpen. Het is een model waarmee u te weten komt hoe financieel weerbaar een bedrijf is in tijden van crisis.

 

De weerbaarheidsscore wordt berekend aan de hand van de solvabiliteit. Op basis van dit resultaat worden ondernemingen onderverdeeld in een bepaalde risicocategorie, gaande van A (positieve solvabiliteit ≥ 25%) tot en met D (negatieve solvabiliteit). Zo weet u in welke mate een zakelijke relatie, klant of leverancier gevaar loopt of niet.

Stel uw vraag

Het team van Trends Business Information staat klaar om u te ondersteunen.

 

Heeft u een vraag of heeft u niet gevonden wat u juist zocht? Geen probleem, we hebben achter de schermen een team van gemotiveerde medewerkers die er alles aan doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.