fbpx

Wat is GDPR?

GDPR

 

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht werd, verwijst naar verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Nu de nieuwe privacywetgeving van toepassing is, geldt er binnen de Europese Unie slechts 1 privacywet meer, in plaats van 28 verschillende nationale wetten.

 

De nieuwe privacywetgeving is gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op enkele vlakken een verbetering of uitdieping mee. In het algemeen geldt dat u op een redelijke manier met de verwerking van persoonsgegevens omgaat. De manier waarop u dat invult is de verantwoordelijkheid van uw bedrijf/organisatie. U hebt hiertoe een verantwoordingsplicht. Dat houdt in dat u als organisatie moet kunnen aantonen welke technische en organisatorische acties u hebt ondernomen om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen.

Trends Business Information en GDPR

 

Trends Business Information is actief op de markt van B2B-handelsinformatie. Met die handelsinformatie bieden we oplossingen die een essentieel onderdeel vormen binnen de B2B-bedrijfsprocessen.

 

Bij het vergaren, verwerken, systematiseren, analyseren en interpreteren van bedrijfsgegevens hanteren we een strikte deontologie, waarbij het streven naar het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige, juiste, actuele en volledige gegevens centraal staat. Bovendien wordt elke actie getoetst aan de regelgeving met betrekking tot het verzamelen en verwerken van data.

 

Zo wordt er steeds op toegezien dat de handelswijze conform is met de algemene zorgvuldigheidsnorm in de zin van art. 1382- 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt met betrekking tot de huidige privacywetgeving (privacyrichtlijn 95/46/EG, die sinds 1995 van toepassing is) en de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht werd (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016).

Ons standpunt

 

De gegevens die gepubliceerd worden op de websites www.trends-business-information.be, www.trendstop.be en www.trendspro.be zijn toegankelijk via verschillende (betalende) loginformules. Ze worden verzameld op basis van enerzijds officiële bronnen waarvoor wij de nodige licentie, overeenkomsten, hebben met de uitgevers voor wat het commercieel hergebruik van die gegevens betreft en anderzijds eigen verrijkingen door contacten (via telefoon, mail en post) met de bedrijven zelf.

Het gaat uitsluitend om gegevens die gekoppeld zijn aan het uitoefenen van één of andere beroepsactiviteit (zogenaamde B2B-data). Zoals eerder vermeld, is het verwerken van die data, inclusief persoonsgegevens van bedrijfsleiders en ondernemingen/éénmanszaken, van cruciaal belang om een volledig en actueel beeld te geven van een onderneming en van de volledige populatie van Belgische ondernemingen.

Als handelsinformatiekantoor geldt het ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag van de verwerking. Inzake verwerking, opname en gebruik van ‘niet-officiële’ functies en persoonlijke e-mailadressen van officiële mandatarissen (bestuurders, zaakvoerders, vennoten, natuurlijke personen) en/of operationele directiefuncties bevestigen we dat de betreffende personen hiervan op de hoogte worden gebracht.

 

In functie van de privacywetgeving wordt het ‘datasubject’ geïnformeerd over het doel van zijn opname en rechten. Het gebruik van die persoonlijke e-mailadressen voor communicatiedoeleinden wordt geregeld door de Wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie (en niet door de nieuwe GDPR). Het betreft dus de kanalen die gebruikmaken van elektronische communicatie (e-mail, cookies, telemarketing, enz.). De Europese Commissie (EC) is sinds januari 2017 ook bezig met het wetsvoorstel voor een nieuwe ePrivacy Verordening die de huidige Richtlijn 2002/58/EG (betreffende privacy en elektronische communicatie) zal vervangen.

 

Indien de persoonlijke e-mailadressen voor e-mailmarketing gebruikt worden, geldt er een optinregel, m.a.w. dat er vooraf toestemming is gegeven door de ontvanger aan de verzender. De nieuwe ePrivacy Verordening zal hier niets aan veranderen en GDPR heeft geen betrekking op die materie. Het is echter wel degelijk toegestaan een e-mailcampagne te doen naar uw eigen klantenbestand (hier is het ‘gerechtvaardigd belang’ de rechtsgrond). Dat geldt ook voor een campagne naar rechtspersonen (generieke of algemene e-mailadressen) mits het voorzien van een optoutmogelijkheid.

Roularta en GDPR

 

Roularta Media Group heeft in het kader van de General Data Protection Regulation een Data Protection Officer aangesteld die alle bedrijfsprocedures in kaart brengt en waar nodig bijstuurt om de regelgeving na te leven.

Stel uw vraag

Het team van Trends Business Information staat klaar om u te ondersteunen.

 

Heeft u een vraag of heeft u niet gevonden wat u juist zocht? Geen probleem, we hebben achter de schermen een team van gemotiveerde medewerkers die er alles aan doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.