fbpx

Het nieuwe insolventierecht

De faillissementenwet

De faillissementswet en de Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen smelten samen tot één geheel en worden samen geïntegreerd in het Wetboek Economisch Recht.

Daarnaast werden punten grondig gewijzigd en een aantal punctuele aanpassingen aangebracht..

De wet dateert van 11 augustus 2017 en treedt op 1 mei 2018 in voege.

De belangrijkste principes

Toepassingsgebied

De notie ‘onderneming’ wordt aanzienlijk verruimd. Voorheen ging het enkel om ‘commerciële’ bedrijven. Voortaan worden als onderneming beschouwd:

  • elke natuurlijke persoon die als zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefent, inclusief zaakvoerders en bestuurders in bedrijven en vrije beroepen. Dat is een belangrijke stap vooruit aangezien veel vrije beroepen met financiële moeilijkheden kampen;
  • elke rechtspersoon, zonder rekening te houden met het feit of die al dan niet een commerciële activiteit uitoefent. Vzw’s, landbouwvennootschappen en stichtingen zullen dus ook op de nieuwe wet beroep kunnen doen.
  • Iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid uitgezonderd overheden
Tweede kans

De nieuwe wet wil een snellere herstart van een nieuwe activiteit faciliteren, een betere ‘tweede kans’ voorzien en de stigmatisering een halt toeroepen. Terwijl een faillissement eerder ook letterlijk als een ‘falen’ bestempeld werd, zullen gefailleerde ondernemers voortaan beschouwd worden als personen die ervaring opgedaan hebben, met een hogere slaagkans in de toekomst.

Het betreft de zogenaamde ‘verschoonbaarheid’. Voorheen duurde het maanden of zelfs jaren vooraleer de ondernemer in kwestie vrijgesteld werd van schuld aan het faillissement. De nieuwe wet vervangt verschoonbaarheid door een snellere kwijtschelding van schulden.

Digitalisering

De wetgever heeft deze hervorming ook aangegrepen om verder in te zetten op een doorgedreven digitalisering van de insolventieprocedures. Zo zal het Centraal Register Solvabiliteit, dat in april 2017 het levenslicht zag, voortaan ook worden gebruikt als gegevensdatabank voor insolventieprocedures, andere dan het faillissement.

Vernieuwing minnelijk akkoord

Het minnelijk akkoord biedt een schuldeiser de garantie dat hij de reeds ontvangen bedragen mag houden. Wanneer dergelijke schikking uitvoerbaar verklaard wordt, kan de schuldeiser – indien de debiteur niets doet – de uitvoering voor de rechtbank afdwingen.

Een debiteur die in een moeilijke financiële situatie verkeert en zelf niet in staat is om orde op zaken te stellen, kan voortaan beroep doen op een bedrijfsbemiddelaar, die hem bij de onderhandeling van een akkoord met zijn schuldeisers helpt.

Grensoverschrijdende insolventie

In de nieuwe wet worden onder Impuls van de Europese Insolventieverordening van 2015 ook nieuwe regels ingevoerd in verband met grensoverschrijdende insolventie en in verband met vennootschapsgroepen, teneinde tegemoet te komen aan een aantal praktische problemen die in dit verband kunnen rijzen.

Verruiming van de bestuurdersaansprakelijkheid

Ook aan de bestuurdersaansprakelijkheid heeft de wetgever enkele wijzigingen aangebracht zodanig dat bestuurders van alle ondernemingen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Uiteraard zal deze nieuwe wet de statistieken inzake faillissementen beïnvloeden. We houden u verder op de hoogte van de evolutie en de statistische impact.

Stel uw vraag

Het team van Trends Business Information staat klaar om u te ondersteunen.

 

Heeft u een vraag of heeft u niet gevonden wat u juist zocht? Geen probleem, we hebben achter de schermen een team van gemotiveerde medewerkers die er alles aan doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.