fbpx Betalingsgedrag gaat achteruit

Betalingsgedrag gaat achteruit

Minder dan 30 pocent van de facturen wordt nog op tijd betaald. 20 procent van de bedrijven betaalt facturen zelfs pas na meer dan 90 dagen. Die opvallende vaststellingen maakt Trends Business Information. FDmagazine

“Die score voor het eerste kwartaal van 2022 steekt schril af met het cijfer voor dezelfde periode in 2018, namelijk 80 procent ten opzichte van 30 procent. En de evolutie is ook erg negatief”, zegt Pascal Flisch, R&D-manager van Trends Business Information. Dat is de uitgever van handelsinformatie bekend van Trends Top en de Trends Pro.

“We verzamelen voortdurend informatie van onze klanten. De aginglijsten van die bedrijven geven ons daarbij een duidelijk beeld van de evolutie van het betalingsgedrag. Het blijkt dat die sterk achteruit blijft gaan,” zegt Pascal Flisch.

Betalingsgedrag voorspelt faillissementen

Dat betalingsgedrag is een voorspellende factor voor faillissementen in de toekomst. Bedrijven gaan namelijk failliet om een van twee redenen: een tekort aan eigen vermogen of een tekort aan liquiditeiten waardoor ze hun facturen niet meer kunnen betalen. Zeker kleinere ondernemingen gaan op die laatste manier op de fles. “Dat moet een alarmbel doen rinkelen. Want het algemene beeld over de financiële gezondheid van de Belgische ondernemingen is nog heel goed. De solvabiliteit is bijvoorbeeld de laatste jaren steeds beter geworden en haalt intussen een mediaan van 26,14 procent. Maar dat cijfer is gebaseerd op gepubliceerde rapporten voor 2020 en 2021. Daarbij komt dat bedrijven veel ondersteuning kregen tijdens de coronacrisis vanuit verschillende overheidsniveaus. De faillissementscijfers waren in die periode heel laag en kwamen pas weer op normale niveaus sinds maart 2022. Maar ik waarschuw de bedrijven dat ze toch goed moeten uitkijken. De economische context bevat veel risico’s en dat om verschillende redenen. De oorlog in Europa, aanvoerproblemen van onderdelen, een tekort aan grondstoffen en aan werknemers, energieprijzen die de pan uit swingen, oplopende inflatie én stijgende lonen, enzovoort. Uit een analyse van de Nationale Bank van België blijkt ook dat heel wat bedrijven er niet in slagen om de verhoogde kosten door te rekenen naar hun klanten. Dat is geen goed teken”, zegt Pascal Flisch.

Stresstest verfijnen

TBI heeft al een stresstest uitgewerkt tijdens de coronacrisis die klanten konden gebruiken om een beter zicht te krijgen op de mogelijke risico’s. Die wil Pascal Flisch in de toekomst nog verfijnen. “Zo willen we komen tot een stresstest op meerdere niveaus die rekening houdt met algemene, regionale, sectorale en zelfs individuele tendensen en signalen. Daarbij willen we niet alleen kwantitatieve gegevens verwerken, maar ook berichten uit de pers en teksten die het bedrijf zelf communiceert.”