De coronacrisis dreigt een kaalslag te veroorzaken in de horeca. Eén op de twee Belgische cafés en restaurants heeft een negatief eigen vermogen, leren exclusieve cijfers van Trends. - Wolfgang Riepl Op 1 mei kunnen we hopelijk weer op café of restaurant. De vraag is dan:...

Van de 10.000 grootste bedrijven in ons land heeft een vijfde geen enkele vrouw in het management, 60 procent heeft geen enkele vrouw in de raad van bestuur, aldus cijfers van handelsinformatieleverancier Trends Business Information. Toch is een uitbreiding van de huidige Quotawet niet nodig,...

Een vijfde van de grootste tienduizend bedrijven in België heeft een exclusief mannelijk management. Bijna 60 procent heeft geen vrouwen in de raad van bestuur. De bedrijfswereld blijft een mannenbastion, en dat ligt niet alleen aan de traditionele rolpatronen. “De mannelijke macht reproduceert zichzelf.” -...

In de relance na de coronacrisis is voor snelgroeiende bedrijven, zoals de Trends Gazellen, een prominente rol weggelegd. De gazellen zijn de groeimotoren van ons land: ze investeren, innoveren en creëren banen. Om de groei van de Belgische economie weer op te krikken, hebben we...

De bouwsector kende in 2020 een sterke nettogroei in aantal ondernemingen, namelijk +5.881 of zo’n 40% meer dan het jaar voordien. Zowel qua aantal oprichtingen (14.799, +5,5%), stopzettingen (7.377, -2%) en falingen (1.541, -33%) volgt de bouwsector zo min of meer de algemene trend van het coronajaar...

De bouwbedrijven hebben zich lang sterk gehouden in de coronacrisis, maar de eerste barsten worden zichtbaar. De zelfstandige aannemers geven er als eerste de brui aan, maar ook de grote bedrijven hebben problemen. De hogere grondstoffenprijzen zijn een nieuwe kopzorg. - Hans Brockmans [vc_separator type='normal' position='center'...

Trends Top Industrie 2021 staat in het teken van de coronacrisis, ook al heeft die nog geen impact op de cijfers van de jaarrekeningen voor boekjaar 2019. Toch zijn er onrustwekkende signalen in onze meest actuele statistieken en analyses. Er waren nog nooit zoveel actieve ondernemingen als in...

De West-Vlaamse textielfamilie De Sutter is de verrassende koper van de kledingketen E5 Mode. De twee ondernemers Kristof en Peter De Sutter reden een opmerkelijk en soms hobbelig parcours, dat loopt van jeans in Madagaskar tot serviceflats in Charleroi. - Wolfgang Riepl [vc_separator type='normal' position='center' color='#cccccc'...

Het schuldenmoratorium wordt opgeheven. Schuldeisers mogen wanbetalers opnieuw in faillissement dagvaarden. Een gerechtelijke reorganisatie biedt een uitweg voor ondernemers in moeilijkheden, maar soms is een faillissement zo slecht nog niet. - Hans Brockmans en Daan Killemaes [vc_separator type='normal' position='center' color='#cccccc' thickness='1' up='10' down='10'] Vanaf deze week komt...

De rijscholen draaien weer op volle toeren. In Vlaanderen alleen al moeten meer dan 1 miljoen opleidingsuren worden ingehaald. De sector verwacht een stormloop en is naarstig op zoek naar extra instructeurs. “De mensen zullen geduld moeten hebben”, zegt Jeroen Smeesters, de voorzitter van de...