fbpx Het laatste portret voor het coronatijdperk

Het laatste portret voor het coronatijdperk

Hoewel de huidige pandemie voor sommige bedrijven ongetwijfeld kansen inhoudt, ging de sector toch verzwakt de crisis in. In vergelijking met 2008 bedroeg de achteruitgang immers 21,1%. Alleen de textiel deed het nog ‘beter’. – Tony Coenjaerts

Pour vivre heureux, vivons cachés” Moeten we ons echt verbergen om gelukkig te kunnen leven? In de grafische sector lijkt de spreuk alvast navolgers te kennen. Elk jaar weer kiest een aantal bedrijven ervoor om geen omzetcijfers meer te publiceren. Daardoor tuimelen sommige bedrijven soms spectaculair weg in onze klassementen. VD Drukkerij die in onze vorige editie nog een omzet van 7,7 miljoen euro publiceerde, vermeldt voor het boekjaar dat we onder de loep nemen, alleen nog een bruto winstmarge van 2,1 miljoen euro. Daardoor zakt het bedrijf een zestigtal plaatsen in onze hoofdrangschikking. Daarin nemen we immers alleen de bruto winstmarge op wanneer we het omzetcijfer niet kennen (een gegeven dat we duidelijk maken met een asterisk rechts van het bedrag in kwestie). Die rangschikking slaat – zoals alle andere overigens – op het boekjaar 2019 en moet daarom cum grano salis genomen worden (voor de niet latinisten onder ons: met een korreltje zout). Sindsdien kunnen er enorm veel zaken veranderd zijn, …