Het lage aantal faillissementen geeft een vals beeld van de gezondheid van de Belgische economie

De oorlog in Oekraïne en de piekende energieprijzen lijken de ondernemingszin van de Belgen niet aan te tasten. Het aantal starters zal in 2022 het pre-coronaniveau overstijgen, leren cijfers van het handelsinformatiebureau Trends Business Information. Het aantal faillissementen blijft echter artificieel laag, terwijl de stopzettingen afstevenen op een record. – Jozef Vangelder 

De oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen, de dalende winstmarges: het weerhoudt de Belgen er niet van om een onderneming op te richten. De teller staat vandaag op 125.875 startende ondernemingen in 2022. Dat aantal overstijgt ruimschoots dat van het pre-coronajaar 2019, toen 121.343 ondernemingen het levenslicht zagen. “Ondanks de barre tijden voelt blijkbaar niemand zich geremd om te starten als ondernemer”, zegt Pascal Flisch, analist van het handelsinformatiebureau Trends Business Information, dat de cijfers verzamelde. In 2021 piekte …