fbpx

Het relanceplan is nuttig, maar niet voldoende

Contactloos betalen bij Take away

Al voor de crisis kampte de helft van de bedrijven met een te lage kredietwaardigheid, waarbij het eigen vermogen maximaal 25 procent
van het balanstotaal bedroeg. “De schade van de coronacrisis kan pas eind volgend jaar worden opgemeten, maar gezien het aantal bedrijven dat geraakt is door de crisis, schatten we dat de bedrijven minimaal 10 procent van hun eigen vermogen verliezen. Dat is een verlies van 65miljard euro”, zegt Pascal Flisch, analist van Trends Business Information.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) schat dat één op zes bedrijven die voor de crisis nog gezond waren, nu in financiële moeilijkheden verkeert, zelfs na de steunmaatregelen van de overheid. De tweede coronagolf zal de schade alleen groter maken.