fbpx

Kiezen tussen reorganisatie en faillissement

Het schuldenmoratorium wordt opgeheven. Schuldeisers mogen wanbetalers opnieuw in faillissement dagvaarden. Een gerechtelijke reorganisatie biedt een uitweg voor ondernemers in moeilijkheden, maar soms is een faillissement zo slecht nog niet. – Hans Brockmans en Daan Killemaes

Vanaf deze week komt er een einde aan het schuldenmoratorium dat de regering had ingevoerd om te vermijden dat te veel bedrijven failliet gingen als gevolg van de lockdowns. Schuldeisers kunnen ondernemingen die hun schulden niet terugbetalen, daardoor opnieuw in faillissement dagvaarden. “Door dat moratorium konden heel wat ondernemingen die het voor de coronacrisis al moeilijk hadden, hun problemen voor zich uit schuiven”, stelt Stan Brijs, insolventieadvocaat van het kantoor NautaDutilh. “Nu komt het uur van de waarheid.”

De cijfers spreken voor zich. In 2020 daalde het aantal faillissementen met een derde tegenover 2019 (7557 tegenover 11.210), leren de cijfers van Trends Business Information. Het percentage ondernemingen met een negatieve solvabiliteit steeg nochtans van 14 naar 19 procent. Meer dan de helft van de taxibedrijven, cafés en restaurants heeft een negatief eigen vermogen. “Er gaan minder bedrijven failliet, terwijl er meer zware financiële problemen hebben”, verzucht Pascal Flisch van Trends Business Information. “Dat is onhoudbaar. Ooit moeten die zogenoemde zombiebedrijven de boeken neerleggen.”

Het insolventierecht verplicht de bestuurders van een vennootschap daartoe binnen de maand na de staking van betaling van opeisbare schulden. Gebeurt dat niet, dan maken ze zich schuldig aan het onrechtmatig laten voortbestaan van een in se failliet bedrijf, wrongful trading genoemd. De bestuurders kunnen dan na het faillissement persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het volledige nettopassief van de vennootschap. Brijs: “Ondernemingen in financiele problemen die zich kunstmatig in stand houden, tasten de rest van de economie aan en verdwijnen beter”

Gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei

Guido De Croock, de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde, verwacht niet dat het aantal faillissementen …