fbpx

Nooit betaalden bedrijven meer belastingen

Trends analyseerde samen met Trends Business ­Information, de financiële databank van onze uitgever ­Roularta, de balansen van 507.803 ondernemingen voor het boekjaar 2022. Ruim driekwart daarvan betaalt vennootschaps­belasting. – Wolfgang Riepl

2022 was een crisisjaar, met een galopperende inflatie en exploderende energieprijzen. Toch inde de Belgische schatkist nooit meer vennootschapsbelasting dan in 2022. Ruim 19,3 miljard euro stonden de bedrijven rechtstreeks af aan de staat, een pak meer dan de 17,5 miljard euro van 2021, het vorige recordjaar.

De selectie gebeurde op basis van de enkelvoudige balansen van Belgische bedrijven, of op basis van filialen van al dan niet internationale groepen. In die balansen staat heel concreet het reëel en effectief betaalde bedrag aan vennootschapsbelasting voor de ­Belgische staat. Bij consoliderende holdings daaren­tegen is het niet altijd ­duidelijk hoeveel cash voor de vennootschapsbelasting naar de overheid gaat.

In totaal ontleedden we ruim een half miljoen ondernemingen die een balans neerlegden, zegt Pascal Flisch, financieel analist bij Trends Business Information. Het kwart bedrijven dat geen vennootschapsbelasting betaalde, maakt ofwel verlies, of kon nog overgedragen verliezen fiscaal recupereren.

Opvallend is dat de vennootschapsbelasting al vijf jaar op rij stijgt, behoudens een ferme knik in het coronajaar 2020 (bekijk de top 50 hier). “De overheid gaf in 2020, naar aanleiding van de pandemie, uitstel van betaling voor belastingen en btw”, merkte Pascal Flisch al vorig jaar, bij een analyse van de vennootschaps­belasting van 2021. Met als gevolg dat veel onderne­mingen het boekjaar 2020 afsloten met meer fiscale schulden dan gebruikelijk. Dat geld is in 2021 alsnog in de kassa van de overheden toegekomen.

2022 werd dus nog beter dan het vorige recordjaar 2021. Pascal Flisch ziet daar twee hoofdredenen voor. “De totale winst vóór belastingen van onze bedrijven is vorig jaar weliswaar gedaald, van bijna 126 miljard euro in 2021 naar ruim 118 miljard euro in 2022. Maar het ­aantal ondernemingen dat belastingen betaalde, is met 8.227 toegenomen. Dat leidde tot de hogere inkomsten voor de overheid. Daarnaast deed de algemene inflatie de verkoopprijzen sterk stijgen, wat dan weer hogere btw-inkomsten met zich bracht.”

Als de vennootschapsbelasting en de btw worden samengeteld, dan inde de staat bijna 22 miljard euro bij de bedrijven in het boekjaar 2022. Het totaal aantal bedrijven is dan ook hoger, omdat bedrijven wél btw maar niet noodzakelijk ­vennootschapsbelasting betalen.