fbpx

Ondanks stijging in april zitten faillissementen nog niet op het verwachte niveau

Er waren in april 837 faillissementen, meldt Trends Business Information (TBI). Dat is minder dan in de overige maanden van dit jaar, maar nog altijd 24,37 procent meer dan in april 2022. Het cijfer van vorige maand blijft wel nog ver onder dat van april 2019, toen 1.025 bedrijven failliet gingen.

In de eerste vier maanden van 2023 zijn 3.521 faillissementen uitgesproken, 12,38 procent meer dan vorig jaar. Als de trend doorzet, zal het aantal faillissementen tegen het einde van het jaar weer over de symbolische grens van 10.000 gaan.

Alle gewesten getroffen

De faillissementscijfers stegen in april in alle gewesten. Brussel en het Waals Gewest kennen de grootste stijgingen, maar dat is slechts een inhaalbeweging van de abnormaal lage cijfers die sinds het begin van het jaar zijn opgetekend.

Met minder dan 500 faillissementen in de eerste vier maanden van het jaar blijft Brussel als enige nog onder de cijfers van 2022 (-16,25%). Dat is abnormaal, oordeelt TBI.

Sectoren in moeilijkheden

Op sectorniveau bevestigt april de aangekondigde moeilijkheden in de bouwsector. De sector vastgoedontwikkeling/bouw ziet het aantal faillissementen verdubbelen (57) ten opzichte van april 2022. Het cijfer ligt ook veel hoger dan in april 2019 (49).

In de sector van de gespecialiseerde techniek gingen 20 procent meer bedrijven failliet, maar met 120 faillissementen blijft de sector onder het niveau van 2019 (134).

De andere grote sector in moeilijkheden is de horeca. Met 175 faillissementen liggen de cijfers 51 procent boven die van 2022 en niet ver van die van 2019 (192).

De detailhandel stabiliseerde op 78 faillissementen, zonder de cijfers van 2019 te evenaren (110).

Meer gerechtelijke ontbindingen

TBI merkt ook op dat 48,52 procent van de faillissementen in april 2023 bij exploot is uitgesproken. Dat betekent dat we langzaam terugkeren naar de norm van 50 procent, de we kenden voor 2020.

De gerechtelijke ontbindingen vertonen een aanzienlijke opleving. De 505 vonnissen in april (+11,23% ten opzichte van 2022) brengen het totaal voor de eerste vier maanden van dit jaar op 2.145. Dat zijn er 52 meer dan vorig jaar. Het wist de lage cijfers van januari (480) uit, die ver onder die van januari 2022 (644) lagen.

Structurele zwakheden

De normalisering gaat langzaam. Normaal zijn er iets meer dan 1.000 faillissementen per maand. Dit kan worden gezien als een bemoedigend teken van de veerkracht van onze bedrijven. Maar TBI stelt dat we niet uit het oog mogen verliezen dat uit de jaarrekeningen van 2021, een zeer goed inhaaljaar, blijkt dat bijna 40.000 bedrijven minstens twee van de volgende vier belangrijke structurele zwakheden vertoonden: onvoldoende cashflow, een negatief of te laag eigen vermogen, een negatief werkkapitaal of een brutomarge die onvoldoende is om de personeelskosten te dekken.