fbpx Faillissementen juni en eerste semester 2022: de eerste alarmbellen rinkelen

Sommige hadden het voor de coronacris is ook al moeilijk

In deze turbulente tijden is het voor bedrijven cruciaal om over sterke financiële fundamenten te beschikken. In samenwerking met Trends Business Information lichten we de print en sign productiebedrijven in België door. 74 procent van de onderzochte bedrijven mag zich financieel gezond noemen. – Kurt De Cat (Grafisch Nieuws)

Nu de economie in de remmen gaat en kreunt onder hoge inflatie, peperdure energie en stijgende loonkosten, leek het ons interessant om de financiële gezondheid van de Belgische print en sign productiebedrijven op te meten. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. De veelzijdige viscom-sector zit verscholen in verschillende sectoren en Nacebel-codes waardoor het een zeer complexe oefening werd. Om het terrein af te bakenen, zijn we aan de slag gegaan met de ledenbedrijven van de sectorvereniging Fespa Belgium. Van een zeventigtal bedrijven vonden we in de database van Trends Business Information (TBI) cijfers terug. TBI verzamelt de bedrijfsinformatie aan de hand van de officieel gepubliceerde  balansen, jaarrekeningen en jaarverslagen. Voor de analyse van de cijfers gingen we te rade bij Pascal Flisch, analist bij TBI. De leden van Fespa Belgium fungeren in deze analyse als steekproef voor de bredere print- en signsector in ons land.

TEWERKSTELLING

Als we de onderzochte bedrijven globaal bekijken, dan valt de variatie in bedrijfsgrootte op. In de database vinden we voorbeelden van eenmanszaken tot multinationals terug. De meest gebruikte vennootschapsvorm is de BV of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ook een handvol zelfstandigen is lid van de federatie. De Belgische print- en signsector is een schoolvoorbeeld van een KMO-sector met kleine equipes. De weinige bedrijven die meer dan honderd werknemers tellen zijn de spreekwoordelijke uitzondering. Van de 70 onderzochte bedrijven zijn er 26 (of 37 procent) die meer dan vier werknemers (in voltijdse equivalenten) tellen. 25 bedrijven hebben tussen één en vier mensen in dienst en 19 firma’s (27 procent) hebben niemand op de payroll. Alle Fespa Belgium-leden samen stellen zo’n 547 mensen in België tewerk, het gaat om gemiddeld zeven medewerkers per bedrijf. De tewerkstelling was de laatste jaren vrij stabiel. In 2018-’19 stelde de sector zo’n 520 mensen tewerk. In 2019- ’20 ging het om 558 mensen. De meest recente cijfers dateren van 2020 en 2021 voor zover de jaarrekening reeds is neergelegd bij de Nationale Bank. Voor deze financiële doorlichting namen we de beschikbare cijfers van de Belgische vennootschappen (niet-geconsolideerd) onder de loep. Over omzetevoluties spreken we niet, want alsmaar minder vennootschappen rapporteren de omzetcijfers in hun openbare jaarrekeningen.

SOLVABILITEIT

Om de financiële gezondheid van de bedrijven na te gaan, kijken we in eerste instantie naar de solvabiliteit. Van de 61 bedrijven waarvan de balansen beschikbaar zijn, detecteert Pascal Flisch er drie met een negatieve solvabiliteit, dertien hebben een vrij zwakke solvabiliteit en 45 (of 74 procent) zijn gezond te noemen. Voor een goede, gezonde, solvabiliteit legt Flisch de lat op minimaal vijftien procent. Hij berekent de solvabiliteitsratio door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. “Als ze minimaal vijftien procent halen, betekent dit dat 85 procent van de financieringsmiddelen van de onderneming van derden komt. Om echt als kerngezond beschouwd te worden, moet je 25 procent halen. 37 bedrijven van …