fbpx

Waarom landbouwbedrijven heel zelden failliet gaan

27 failliete bedrijven op een totaal van 31.142 ondernemingen, actief in landbouw en aanverwanten. Dat percentage van amper 0,09 procent is beduidend lager dan bij de sectoren van de bakkers (2% faillissementen), de kledingwinkels (1,3%) en de slagers (1,8%). – Wolfgang Riepl 

“Ik zie drie verklaringen voor dat lage percentage”, meldt Pascal Flisch, analist bij de financieel-economische gegevensverschaffer Trends Business Information. “De landbouwsector telt meer zelfstandigen dan rechtspersonen. Zelfstandigen gaan zelden failliet. In 2023 registreerden we bij de zelfstandigen 2.415 faillissementen op een totaal van circa 628.000, of 0,38 procent. Aangezien twee derde van de ondernemingen in de landbouwsector zelfstandigen zijn, zien we daar hetzelfde fenomeen.”

“Het gaat bovendien vaak om kapitaalintensieve ondernemingen, met gebouwen in eigendom, zwaar materiaal en machines, en landbouwgronden”, gaat Pascal Flisch verder. “Op die manier blijven die ondernemingen min of meer solvabel. Een stuk grond is altijd iets waard, zelfs in de meest afgelegen uithoeken van Vlaanderen.

“Ten derde gaat het vaak om oude ondernemingen, met oude boeren. Door de jaren heen zijn ze eigenaar geworden van hun basisbehoeften: (oud) materiaal, oude installaties en een woning ter plaatse. Als je bijvoorbeeld nog tien jaar te werken hebt, kan je dat allemaal blijven gebruiken tot het einde van je carrière. Je investeert niet langer, maar je (over)leeft. Als het gedaan is, kan je altijd de boel verkopen en de schulden terugbetalen. Het zijn dus ondernemingen die het heel lang kunnen rekken vooraleer ze ten onder gaan.”