Belangrijke wijziging voor zeteladressen natuurlijke personen entiteiten

 

Trends Business Information verzamelt gegevens uit verschillende officiële bronnen en eigen onderzoek om u van kwalitatieve handelsinformatie te voorzien. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is daarbij een belangrijke bron voor identificatiegegevens van eenmanszaken.

 

Om aan de voorschriften van de GDPR-wetgeving te voldoen wordt het zeteladres van eenmanszaken sinds 1 september niet meer door de KBO aan licentiehouders geleverd. Daarnaast zijn de licentiehouders ook verplicht geweest om de historische zeteladressen van eenmanszaken te verwijderen. Voor een populatie van ongeveer 600.000 actieve eenmanszaken is het zeteladres dus niet meer beschikbaar zijn. De vestigingsadressen zijn wel beschikbaar.

 

Dit betekent dat in de Trends Pro rapporten het zeteladres werd vervangen door een vestigingsadres. Bij ruim 60% van de actieve eenmanszaken is er niets gewijzigd: het adres van de vestiging waar de activiteit plaatsvindt, is ook het zeteladres. Voor ondernemingen waar de activiteit op een andere locatie plaatsvindt, werd we het zeteladres vervangen door het meest logische vestigingsadres. Eenmanszaken zonder vestigingsadres, hebben geen adres meer.