fbpx

Monitoring van faillissementen in het Belgisch Staatsblad

2020, een routinejaar. Als we het over één ding eens mogen zijn dan is het dat 2020 tot nu toe geen normaal jaar was. Veel experten hebben hun mening en voorspellingen gedeeld. Ze hebben de economie en de sectoren geanalyseerd en de betrokken partijen geïnformeerd. Maar het inschatten van alle gevolgen is geen exacte wetenschap. Wie gaat er failliet en wie overleeft? Blijf op de hoogte en zet ondernemingen onder opvolging.

     

Komt er een storm aan faillissementen onze kant op?

     

faillissementen

Corona bracht België gedurende maart en april in volledige lockdown. Bedrijven moesten sluiten en werknemers werden verplicht om, indien mogelijk, van thuis uit te werken of werden op economische werkloosheid geplaatst. De economie werd met andere woorden bijna volledig stilgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondernemingen leden verlies en werknemers verloren een deel van hun vast inkomen. Het is dan ook niet anders dan logisch dat dit gevolgen heeft op de overlevingskansen van een bedrijf.

     

Waar kan je informatie vinden over faillissementen?

Zoals algemeen bekend worden faillissementsvonnissen dagelijks uitgesproken bij de ondernemingsrechtbanken. Er gaat enige tijd over het publiceren van een uitgesproken vonnis in het Belgisch Staatsblad. Om zo snel als mogelijk de vonnissen op te nemen in onze databank, beschikt Trends Business Information over diverse bronnen waardoor we de dag zelf nog over de informatie beschikken. De gegevens kunnen je via een monitoring bericht worden bezorgd.

Verder zijn er tal van “incidenten” die worden verwerkt door TBI die tijdig een indicatie kunnen geven over de financiële gezondheid van een onderneming. Ook wanneer bijvoorbeeld de boeken worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank, en het vonnis nog niet is uitgesproken, kan u deze info reeds terugvinden in onze rapporten.

     

Blijf op de hoogte van de faillissementen

In de zoektocht naar specifieke informatie valt het wel eens op dat het Belgisch Staatsblad soms moeilijk leesbaar is. Het is altijd even zoeken, afhankelijk van het aantal pagina’s dat werd neergelegd.

Op de hoogte blijven van veranderingen aan de statuten van bepaalde partners of zakenrelaties? Dit kan snel en eenvoudig door je zakenrelaties in opvolging te plaatsen. Via de “monitoring” tool blijf je op de hoogte van alle wijzigingen, zowel de positieve als de negatieve.

Uit talrijke bronnen, zoals o.a. alle akten gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, arbeids- en ondernemingsrechtbanken, Open data sets, enz., worden deze gegevens 24/7 verwerkt. Van zodra er iets verandert bij een onderneming die onder monitoring staat, wordt hiervan een melding verstuurd. Wijzigingen worden daarnaast op een duidelijke manier weergegeven op de ondernemingsfiches. Dit zorgt voor een up-to-date overzicht en bespaart tijd.