fbpx

EERSTE RESULTATEN STRESSTEST – HET WORDT LASTIG VOOR ONZE KMO’S.

De crisis houdt aan en economisten lijken het hier alvast over eens: de economische impact zal in twee fases duidelijk worden. Aangezien de handelscyclus geheel of gedeeltelijk stilvalt, zullen veel ondernemingen met een tekort aan liquiditeiten te kampen krijgen en over onvoldoende middelen beschikken om betalingsverplichtingen na te komen. Zodra ondernemingen hun activiteiten hervatten, wordt hun solvabiliteit een cruciale factor. Die bepaalt namelijk de mate waarin bedrijven extra financiële middelen kunnen lenen (en terugbetalen) om door te starten.

Lees meer