fbpx

Faillissementen – Onderweg naar alarmfase 4?

Als er iets is waarover we het allemaal eens zijn, dan wel dat het voorbije halfjaar verre van normaal was. Het regende woorden als ‘bijzonder’ en ‘uitzonderlijk’ maar ook ‘alarmerend’ en ‘dodelijk’. Op het vlak van faillissementen kunnen we de voorbije periode in drie verschillende fases indelen.

Kwartaal I: business as usual

Het eerste kwartaal kan omschreven worden als de wereld – en dus ook de cijfers – van vóór corona. We telden 2.975 vonnissen, tegenover 2.995 in 2019. Het aantal faillissementen lag voor die periode in Brussel 10,8% lager dan een jaar eerder. Die daling werd gecompenseerd door een gelijkaardige stijging in Wallonië en een status-quo in Vlaanderen.

April – mei: het moratorium

Terwijl de rechtbanken net als heel wat ondernemingen tijdelijk de deuren sloten, stelde de regering in april een moratorium in, waardoor bedrijven niet op dagvaarding failliet verklaard konden worden en dat uiteindelijk tot 17 juni verlengd werd. Dat had uiteraard meteen effect op de officiële statistieken: in april daalde het aantal vonnissen tot 341 tegenover 1.024 in 2019 en voor mei noteerden we er 319 tegenover 1.105 een jaar geleden. Het aantal faillissementen op dagvaarding (39) vertegenwoordigde in april slechts 11,44% in het totale aantal en 21,94% in mei (70). Het Openbaar Ministerie behoudt namelijk altijd het recht om uitspraken te doen in het geval van fraude.

In die context van eerder fictieve statistieken regende het alarmerende voorspellingen rond een tsunami van faillissementen die op ons af dreigde te komen, niet in het minst omdat een kwart van de Belgische bedrijven al vóór de crisis in bijzonder slechte papieren zat qua solvabiliteit. Dat bleek uit eerdere analyses van Trends Business Information.

Juni: einde van het moratorium

Hoewel het moratorium tot 17 juni liep, steeg het aantal vonnissen al tijdens de eerste twee weken van de maand. We tellen namelijk 346 faillissmenten, waarvan 139 op dagvaarding (40,17%). Het Openbaar Ministerie blijft dus actief, ook al liggen de absolute aantallen laag. Sinds het einde van het moratorium werden 400 faillissementen uitgesproken, wat het totale aantal voor juni op 730 brengt, nog steeds veel lager dan de 1.216 van vorig jaar maar toch duidelijk in stijgende lijn. Het aantal faillissementen op bekentenis stijgt aanzienlijk.

Aangezien de absolute aantallen niet vergelijkbaar zijn, nemen we de evolutie van het aantal faillissementen voor juni procentueel onder de loep. Brussel lijkt met een aandeel van 17% tegenover 28% vorig jaar wat trager wakker te worden. Vlaanderen gaat van 42% naar 50%, terwijl Wallonië met ongeveer 25% een status-quo voorlegt.

De bouwsector blijft kwetsbaar maar de crisis heeft die relatieve positie (nog) niet verergerd: we noteren voor juni een aandeel van 16% in het aantal faillissementen tegenover 18,7% vorig jaar. Het goederenvervoer over de weg gaat daarentegen van 1,75% naar 2,93%. Het aantal faillissementen ligt in feite in dezelfde lijn als vorig jaar. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, zijn het niet de cafés die het slechtst weer uit de startblokken schieten. Hun aandeel daalt van 6,8% naar 5,2%. Restaurants en andere eetgelegenheden lijken met een aandeel van 14% tegenover 10,2% in 2019 relatief gezien momenteel de zwaarste tol te betalen. Trends Business Information wees eerder al op de bijzonder zwakke weerbaarheid van de sector in deze crisis. Heel wat ondernemers zitten sinds het einde van het moratorium en aan het begin van het derde trimester duidelijk met alarmfase 4 in hun maag.

 

Meer informatie

Trends Business Information
Pascal Flisch – Analist
pascal.flisch@trends-business-information.be
0475 763 523