fbpx

Frauduleuze publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad! Wees op uw hoede!

Personen met slechte intenties zijn er inderdaad in geslaagd om zich via een publicatie in het Belgisch Staatsblad (Bijlage) te laten benoemen als afgevaardigd bestuurder in actieve en financieel gezonde bedrijven zonder medeweten van de rechtmatige eigenaars van het bedrijf.

Deze akten kunnen opgesteld worden zonder tussenkomst van een notaris en neergelegd worden ter griffie. Eenmaal gepubliceerd heeft het verkregen mandaat alle wettelijk vereiste kenmerken.

Als vooraanstaand specialist in handelsinformatie wil Roularta Business Information daarom adviseren om regelmatig de gegevens van uw eigen onderneming te controleren en op te volgen om bij mogelijke fraude onmiddellijk te kunnen reageren. Dat kan zeer eenvoudig door op de website melding op wijziging van uw bedrijfsinformatie te plaatsen. In dat geval krijgt u zelf een bericht wanneer iets aanpast aan uw bedrijfsinformatie en kunt u onmiddellijk ingrijpen door middel van een tegenpublictatie, klacht in te dienen en bijvoorbeeld uw bank te informeren.

 

Tags: