fbpx

Hoe is het met de King in Cash?

De liquiditeit van een onderneming wordt vaak in één adem genoemd met de solvabiliteit en rentabiliteit. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderneming heeft nood aan voldoende liquiditeit om de handelscyclus te doen draaien, net zoals een motor niet zonder brandstof of andere energiebron kan. Schulden moeten namelijk betaald worden, en liefst niet met andere schulden want dat kan wel eens dramatisch uitpakken. Te veel geld – en er niets mee doen – zet dan weer de algemene rentabiliteit onder druk, verhoogt het balanstotaal en heeft een negatieve impact op de solvabiliteit. Net als op andere vlakken gaat het ook hier om het juist evenwicht. De evolutie van de liquiditeit in een onderneming analyseren we via twee rubrieken: 54/58 (liquide middelen),50/53 (geldbeleggingen)

Meer lezen (Cashflow analyse januari 2020)