fbpx

In de marge Top 5.000 – Laatste balans voor COVID

Top 5000

Nooit eerder was de tewerkstellingsgraad in ons land zo hoog. En toen dook uit het niets een virus op dat alle indicatoren overhoop gooide …
(Tony Coenjaerts)

Onze Top 5.000 heeft te lijden onder de nevenschade van COVID-19 en is uitzonderlijk, met ongeveer 250 minder ondernemingen in het klassement dan de vorige jaren. De omvang van de pandemie bracht de regering er immers toe om die situatie als een overmacht te beschouwen voor ondernemingen die jaarrekeningen moeten neerleggen. Zij kregen dan ook uitstel, zowel voor het houden van hun algemene vergadering als voor het neerleggen van de jaarrekening. Er zal bovendien geen enkele bijdrage worden gevraagd in de kosten van de toezichthoudende federale overheid vóór de elfde maand die volgt op de afsluiting van het boekjaar. Traditioneel moest die bijdrage, die bestemd is om de opsporing en controle van ondernemingen in moeilijkheden te financieren, worden betaald voor de indiening vanaf de negende maand die volgt op de afsluitdatum van het boekjaar.

Bestel NL

Bestel NL 2

     

     
     
     

De nieuwe Top 5.000 zit deze week bij Trends
en is in pdf beschikbaar.

     

Hij  werpt een terugblik op boekjaar 2019, dus vóór die vermaledijde pandemie. We merken alvast
dat bedrijven gebruikmaken van de mogelijkheid om hun jaarrekening later neer te leggen en dat
de woorden ‘covid’en ‘corona’ vaak als een soort waarschuwingsschot in de toelichting opduiken als
het over het 
komende boekjaar 2020 gaat. De impact van de crisis zal u dus vooral op onze continu
geactualiseerde Trends Top Website zien, waar u, zodra neergelegd, de bedrijfscijfers en medianen over
meerdere jaren vergelijkt.

Aangezien we bij Trends Business Information ook continu gegevens uit andere bronnen halen en
met elkaar kruisen, heeft u dankzij een gedetailleerde score steeds een zo helder mogelijke blik op
de actuele gezondheid en financiële weerbaarheid van uw zakenrelaties in een context als de huidige.

     
     

De financiële impact van COVID-19 zal zich uiteraard pas in de jaarrekeningen over 2020 laten voelen. Het voorgaande jaar werd getekend door een lichte vertraging van het bruto binnenlands product (bbp), dat een tiende punt verloor en daalde van 1,5% naar 1,4%, maar met de werkgelegenheid ging het goed. Voor het eerst sinds 1980 waren er minder dan 400.000 volledig werklozen met een uitkering. Daarnaast was de tewerkstellingsgraad bij de 20- tot 64-jarigen, die voor het eerst boven de 70% uitkwam, ook ongezien. Dat is goed, maar het blijft onder het tewerkstellingsdoel van 73,2% voor ons land voor 2020. In 2019 werden er netto ongeveer 74.000 banen gecreëerd, of 8.000 meer dan in het voorgaande jaar.

Op industrieel gebied maakten twee sectoren opnieuw opgang. Met 446 toegekende patenten zijn chemie en life sciences goed voor iets meer dan een derde (34%) van de in ons land door de European Patent Office (EPO) toegekende patenten. De grootste aanvrager van het jaar was de groep Solvay, met 304 aanvragen, op afstand gevolgd door het IMEC, een interuniversitair onderzoekscentrum in Leuven dat gespecialiseerd is in micro-elektronica en nanotechnologie. Hoewel die cijfers op nationaal vlak geruststellen, zijn ze op gewestniveau verontrustend. Met uitzondering van Solvay bevinden de tien belangrijkste aanvragers zich in Vlaanderen, net als de grootste investeerders uit de chemiesector.

Massale investeringen

Eind 2019 kondigde UCB aan dat …