fbpx

Nieuwe modellen jaarrekening

Nieuwe modellen jaarrekening

Het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen heeft niet enkel een impact op de statuten van ondernemingen. Ook boekhoudkundig komen er een aantal grondige wijzigingen.

Tot en met 2016 bestonden twee modellen, namelijk volledig (grote bedrijven) en verkort (kleine ondernemingen). Nadien werd het microschema toegevoegd voor de zogenaamde microvennootschappen. Het type onderneming werd telkens bepaald door het balanstotaal, de omzet en het personeelsbestand.

Vanaf 2020 zullen er 6 modellen bestaan, namelijk volledig, verkort en micro voor kapitaalvennootschappen enerzijds en voor kapitaalloze vennootschappen anderzijds. De modellen worden aanvaard voor de neerlegging vanaf 1 januari in pdf en vanaf 1 april in xbrl. In 2021 volgt dan een gelijkaardige operatie voor verenigingen en stichtingen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de neerlegging op papier van jaarrekeningen overigens voor zowel vennootschappen als verenigingen en stichtingen niet meer door de Balanscentrale aanvaard.

Trends Business Information en Trends Top zorgen in elke fase van de nieuwe wetgeving voor de nodige aanpassingen qua financiële rubrieken en ratio’s in de database en online. Contacteer ons voor een overzicht van de aangepaste en nieuwe balansrubrieken.