SECTOREN SPORT EN VRIJE TIJD DUIKEN ONDER DE 15% SOLVABILITEIT

Trends Business Information voerde een stresstest uit om te zien welke sectoren het zwaarst getroffen worden door de coronacrisis. Sport, vrije tijd en horeca zitten in de vuurlinie door hun zwakke solvabiliteit.

Meer lezen