Trends Top 5.000 – De impact van corona?

Trends Top 5.000

Grootste bedrijven van België

De impact van corona?

In 2020 daalde het Belgische bbp met 5,7% tegenover het jaar daarvoor. Dat is de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu kwam de schok ook veel harder aan dan na de financiële crisis van 2008 omdat hij zo onverwacht was. Het coronavirus pakte de hele wereld in snelheid en heeft een impact op de resultaten van de Top 5.000 bedrijven.

De ‘klassieke’ vennootschappen uit de Top 5.000 realiseerden in 2020 samen een omzet van 690 miljard, een daling met 60 miljard euro. Minstens de helft daarvan kan niet aan COVID-19 toegeschreven worden. Ook andere factoren speelden een rol. Een interne reorganisatie van het verkochte gamma farmaceutische specialiteiten deed de omzet van Pfizer Innovative Supply Point International (PISPI) met 18,4 miljard euro dalen. De daling van ongeveer een derde van de gemiddelde prijs van ruwe olie woog zwaar op de omzet van giganten als ExxonMobil Petroleum & Chemicals of TotalEnergies Petrochemicals. Omgekeerd gingen er in 2019 zes ondernemingen met meer dan een miljard euro op vooruit, voor alles bij elkaar 12,6 miljard euro. Een jaar later zijn het er nog maar drie, voor een bedrag van 5,2 miljard euro. Het logische gevolg is dat de gemiddelde rendabiliteit van de ondernemingen uit de Top 5.000 nagenoeg gehalveerd is tot 4,8%.

De loonkosten zijn door de algemene invoering van de tijdelijke werkloosheid met bijna 1% gedaald, maar de loonkost per uur stijgt met 3,9%. De investeringen dalen van 36 naar 30 miljard. De toegevoegde waarde (157 miljard) neemt met 2,4% af. De winsten werden dan weer bijna gehalveerd en daalden van 39,8 naar 20,7 miljard euro. De wet van de grote aantallen speelt ook hier: de Top 5.000 telt zes ondernemingen die in 2020 elk meer dan een miljard euro verloren. In 2019 gebeurde dat bij geen enkel bedrijf. In het totaal zag 45% van de ondernemingen de nettowinst dalen en 52% de omzet.

In het totaal zag 45% van de Top 5.000 ondernemingen de nettowinst dalen en 52% de omzet. - Tommy Browaeys, Publisher Trends Top

Geen tsunami?

In de strijd tegen het virus werden uiteenlopende maatregelen ten gunste van bedrijven genomen. Die waren doeltreffend, in die mate zelfs dat het aantal faillissementen met een derde afnam, van 11.889 in 2019 tot 8.033 in 2020. In 2021 zette die dalende trend zich voort met 5.385 faillissementen tot en met eind oktober. Het moratorium op de faillissementen werd bij het begin van het jaar opgeheven, maar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne vroeg aan zowel de fiscus als de RSZ een afwachtende houding aan te nemen tegenover ondernemingen met fiscale of sociale schulden. Het is afwachten hoe lang ze dat geduld kunnen opbrengen.

Terwijl de economie weer aantrekt, valt te hopen dat de ambitie van onze overheid om naar een werkgelegenheidsgraad van 80% te gaan niet gefnuikt wordt door ondernemers die het hoofd kunstmatig boven water hielden en kopje onder gaan zodra de steun wegvalt. Bij de ondernemingen die al een jaarrekening met (gedeeltelijke) corona-impact publiceerden, merkt Trends Business Information op vlak van solvabiliteit alvast geen achteruitgang. Voor 5% van de balansplichtigen ontbreken de cijfers voor 2020 nog, wat meestal een negatief voorteken is. En corona laat ook in 2021 zijn sporen na. Daarnaast zijn er voor veel zelfstandigen geen balansen beschikbaar en zij zouden zonder stevige financiële buffer wel eens zwaarder in de klappen kunnen delen. Bovendien zien we dat over alle ondernemingen heen ruim de helft van de facturen te laat betaald wordt, een
verdubbeling tegenover begin 2020.

Ruim de helft van alle facturen wordt te laat betaald, een verdubbeling tegenover begin 2020. - Burt Riské, General manager Trends Business Information

Een aantal andere opvallende vaststellingen:

  • De Top 5.000 bedrijven realiseren 2/3e van de totale omzet die alle balansplichtige ondernemingen samen publiceren.
  • Een daling van de omzet met 8% zorgt voor 48% minder winst bij de Top 5.000 bedrijven. Dat blijft niet zonder gevolgen voor onze economie want in 2020 betaalden ze 1,24 miljard vennootschapsbelasting minder dan in 2019.
  • Ook binnen de Top 5.000 zijn er helaas bedrijven met een negatieve solvabiliteit. Het gaat echter maar over 2,58% van de ondernemingen tegenover 13,78% voor de totale populatie.

De grootste omzetten en winsten:

Nog vragen of graag meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.