fbpx

Heeft u vragen over het btw-nummer?

Als u bedrijfsgegevens opzoekt, dan start u meestal met het opzoeken van het btw-nummer en bijhorende ondernemingsnummer. Elke ondernemer is in het bezit van een uniek btw-identificatienummer en is wettelijk genoodzaakt dit te vermelden op zijn rekeningen, website en andere zakelijke communicatiemiddelen. Ontdek hieronder de meest gestelde vragen over het btw-nummer, alsook het antwoord hierop.

Wat betekent btw?

Sinds 1971 is in België de belasting over de toegevoegde waarde, afgekort btw, van kracht. Elke consument komt hiermee bij de aankoop van producten en/of diensten in aanraking. De eindverbruiker betaalt namelijk de verkoopprijs inclusief belasting. Het overgrote deel van de producten en diensten is onderhevig aan het standaard btw-tarief van 21%, soms wordt ook het tussentarief van 12% of verlaagd tarief van 6% gebruikt. Sommige zaken daarentegen zijn vrijgesteld van belasting.

 

Maar wat betekent btw nu voor een onderneming?

 

Elke onderneming rekent btw aan op zijn facturen. Klanten betalen op hun beurt de facturen en daarmee ook de belasting. Nadien moet de onderneming de btw doorstorten aan de schatkist van de overheid. Deze storting verloopt stapsgewijs, wat wil zeggen dat de btw niet in één keer naar de schatkist wordt doorgestort. In elke stap van het productie- en distributieproces is er namelijk belasting aan de schatkist verschuldigd. Om deze reden wordt de btw ook weleens de verbruiks- of consumptiebelasting genoemd. Als btw-plichtige onderneming kan u deze voorbelasting terugvorderen.

Wie is btw-plichtig in België?

Alvorens uw activiteit te starten, moet u nagaan of u btw-plichtig bent. Als uw onderneming op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt die in het btw-wetboek omschreven worden, dan bent u onderworpen aan btw. Deze activiteiten worden omschreven in het btw-wetboek, artikel 4. Ook buitenlandse ondernemingen moeten zich kenbaar maken als zij in België handelingen uitvoeren. Er zijn ook bijzondere regelingen (zie o.a. btw-wetboek, artikel 44 ) zoals vrije beroepen, bijvoorbeeld artsen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, psychotherapeuten… en zijn dus vrijgesteld van de belasting.

 

Btw-plichtigen moeten hun btw-aangifte uiterlijk indienen op de 20e dag van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden. De aangifte gebeurt verplicht digitaal met de Intervat-toepassing. Hiervoor moet u zich identificeren met uw elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat zoals Global Sign, Isabel of Quovadis.

 

De btw-plichtige onderneming heeft de taak en verantwoordelijkheid om de geïnde belasting door te storten naar de overheid. Ze functioneert als tussenpersoon tussen de Belgische schatkist en eindverbruiker, degene die op het einde van de rit de btw betaalt.

Wat betekent btw-identificatie?

De aanvraag voor uw btw-identificatie moet u indienen bij het bevoegde belastingkantoor. Het indienen moet voor aanvang van uw activiteit gebeuren. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit activeert dan uw ondernemingsnummer. Sinds 2020 gebeurt de aanvraag tot identificatie verplicht online. Het ondernemingsloket kan tegen betaling in uw plaats een btw-identificatie aanvragen. In ruil voor het gebruik van deze dienst betaalt u een prijs die per loket kan variëren.

Is een btw-nummer hetzelfde als een ondernemingsnummer?

Vroeger was het Rijksregister Rechtspersonen bevoegd om aan alle rechtspersonen een nationaal nummer toe te kennen van 9 cijfers, beginnend met 2, 3, 4, of 9. Indien de onderneming btw-plichtig was, werd het nationaal nummer het ‘btw-nummer’ en werd er BE voor geplaatst. Voor eenmanszaken, en verenigingen was het de btw-administratie die de 9-cijferige nummers toekende, beginnend met 5, 6, 7. Deze nummers waren automatisch ‘btw-nummers’.

 

Daarnaast bestond er ook nog het handelsregisternummer voor de ‘handels’ ondernemingen. Dit was een apart register bij het ministerie van Economische zaken. Gelinkt aan een nationaal- of btw-nummer vormde deze twee nummers de unieke ID’s voor een onderneming.

 

Sinds 2003 werd het handelsregister afgeschaft en is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bevoegd om aan elke entiteit een ondernemingsnummer toe te kennen. Hierdoor hadden het Rijksregister noch de btw-administratie geen bevoegdheid meer.

 

Voor bedrijven die al een btw-nummer hadden, was er een eenvoudige oplossing: hun btw-nummer kreeg een 10de cijfer, namelijk een 0, dat vóór de originele 9 cijfers werd geplaatst. Dit nummer werd meteen hun ondernemingsnummer. In de toekomst wordt het eerste cijfer waarschijnlijk een ‘1’. Bedrijven opgericht na 1 juli 2013 kregen van bij de start een ondernemingsnummer bestaande uit 10 cijfers. Als een onderneming onderwerpen is aan btw wordt het ondernemingsnummer tegelijkertijd het btw-nummer. De overgangsperiode duurde tot 1 januari 2005, sindsdien hebben alle Belgische ondernemingen één ondernemingsnummer van 10 cijfers.

Hoe een btw-nummer opzoeken?

Achterhaal het gewenste btw nummer makkelijk en snel via onze zoekmachine op de homepage. Geef een bedrijfsnaam naar keuze in en ontvang meteen een overzicht van de bedrijven die aan deze naam voldoen. Bovendien ziet u hoe het bedrijf gerangschikt staat in de top en sector. Deze positie wordt bepaald door het omzetcijfer en vindt u terug in rubriek 70 van de jaarrekening. Via de zoekbalk kan u ook algemene informatie zoals naam, adres en woonplaats consulteren.

Stel uw vraag

Het team van Trends Business Information staat klaar om u te ondersteunen.

 

Heeft u een vraag of heeft u niet gevonden wat u juist zocht? Geen probleem, we hebben achter de schermen een team van gemotiveerde medewerkers die er alles aan doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.