Economisch nieuws

Door een piek in het aantal stopzettingen en een beperkte groei van het aantal starters komen er netto nog amper bouwondernemingen bij in ons land. In de particuliere woningbouw en woningrenovatie daalt het aantal bouwbedrijven zelfs. -Korneel Delbeke...

27 failliete bedrijven op een totaal van 31.142 ondernemingen, actief in landbouw en aanverwanten. Dat percentage van amper 0,09 procent is beduidend lager dan bij de sectoren van de bakkers (2% faillissementen), de kledingwinkels (1,3%) en de slagers (1,8%). - Wolfgang Riepl ...

Boze landbouwers legden het land plat, omdat het water hun aan de lippen staat. Toch is het wel degelijk mogelijk winst te maken met landbouw in Vlaanderen. Het recept: meer marktmacht voor de boeren en meer nicheproducten met een hogere toegevoegde waarde. Trends zocht, vond en analyseerde samen met Trends Business Information de meest rendabele landbouwbedrijven van Vlaanderen. - Wolfgang Riepl ...

Slechts één op de vier zelfstandigen met modewinkels verdient goed zijn brood. Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met Trends Business Information. Toch walsen de grote kledingketens of onlineverkopers de markt niet plat. Er is wel degelijk ruimte voor de kleinere boetieks. “Wij zijn dag en nacht met onze zaak bezig. Als de passie er niet is, heeft het geen zin. Je werk moet je hobby zijn. - Wolgang Riepl...

In plaats van bedrijven aan te vallen met twijfelachtige cijfers zouden politici zich meer moeten concentreren op het steunen van onze ondernemingen. Die dragen immers meer dan een behoorlijke steen bij aan de Belgische schatkist (zo inde de staat volgens een studie van Trends Business Information  meer dan 19 miljard euro bij de bedrijven in het boekjaar 2022, alleen nog maar via de vennootschapsbelasting). - Pieter Timmermans...

Sinds begin dit jaar betalen heel wat gebruikers van dienstencheques een toeslag per gewerkt uur. Anders is het systeem niet langer leefbaar, zegt de sector, die geplaagd wordt door fraude, faillissementen en uitbuiting. - Karin Eeckhout...

“Ondernemen blijft in Vlaanderen nog steeds een attractief carrièreperspectief”, zegt Burt Riské, managing director van Trends Business Information, de handelsinformatie-afdeling van Roularta Media Group. “In 2023 zagen zo’n 73.500 nieuwe zaken het levenslicht. Dat is een lichte terugval ten opzichte van de absolute topjaren 2021 en 2022, maar ruim 5 procent meer dan vóór de covidcrisis. Vooral IT- en andere consultants schreven zich massaal in bij de ondernemingsloketten, maar ook de bouwsector, e-commerce en schoonheidsinstituten scoren hoog. We eindigen het jaar dan ook met 870.000 actieve ondernemingen in Vlaanderen. Het zijn er nooit méér geweest.” - Vincent Vanhoorne...

Trends analyseerde samen met de financieel-economische dataverschaffer Trends Business Information de financiële gezondheid van de slagersbranche. Slechts een derde haalt voldoende rendement en elke week gaat één slagerij failliet. En toch doen de beenhouwers en slagers het niet veel slechter dan de algemene economie. - Wolfgang Riepl...

Trends analyseerde samen met Trends Business ­Information, de financiële databank van onze uitgever ­Roularta, de balansen van 507.803 ondernemingen voor het boekjaar 2022. Ruim driekwart daarvan betaalt vennootschaps­belasting. Lees hier hoe dat onderzoek gebeurde en hoeveel de staat krijgt. - Wolfgang Riepl...

Trends analyseerde samen met Trends Business ­Information, de financiële databank van onze uitgever ­Roularta, de balansen van 507.803 ondernemingen voor het boekjaar 2022. Ruim driekwart daarvan betaalt vennootschaps­belasting. - Wolfgang Riepl...

Slechts een kwart van de bakkers haalt voldoende rendement. Dat blijkt uit een doorlichting door Trends en de financieel-economische dataverschaffer Trends Business Information. “100.000 euro cashflow is een ondergrens.” - Wolfgang Riepl...

September werd afgesloten met 1.030 faillissementen, bijna evenveel als in september 2022 (1.024). Met iets meer dan 200 vonnissen is Brussel sterk gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2022, maar dat is slechts een kleine inhaalbeweging ten opzichte van de achterstand dit jaar. Het is het enige gewest dat minder vonnissen noteert dan in 2022....

Telecombedrijven en distributeurs domineren nog steeds de lijst met grootste ICT-bedrijven in ons land. Zo blijkt uit de nieuwste editie van de Trends Top ICT. - Kristof Van der Stadt, Hoofdredacteur bij Data News...

Certaines obligations d’évolutions, comme la transition énergétique accélérée, étaient connues et prévisibles depuis quelques années, même si les entreprises sont loin d’avoir toutes intégré les conséquences. Mais depuis 2020, nos entreprises ont subi des changements de conjonctures brusques, imprévisibles et répétitifs. Le comportement du consommateur (le client final) change rapidement, les cycles commerciaux sont compliqués et les marges sont sous pression....

De hoge energieprijzen en stijgende loonkosten zorgen ervoor dat de marges en de productiviteit van ondernemingen onder druk staan. Vooral kmo’s hebben het moeilijk en dat vertaalt zich in een toenemend aantal stopzettingen. Die stopzettingen worden de komende jaren ook de graadmeter voor de gezondheid van onze economie. Om de weerbaarheid van jouw onderneming steun bij te geven, presenteren wij op Credit Expo enkele tips en tricks om vroegtijdige signalen te detecteren. Daardoor kan je betalingsproblemen sneller opsporen. In onderstaande Kanaal Z video geven we al enkele tips vrij....

We analyseerden de vrouwelijke zakenwereld op basis van data van onze financieel-economische gegevensbank Trends Business Information. We onderzochten drie criteria. Welke bedrijven met minimaal honderd werknemers hebben een vrouwelijke zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder? Welke bedrijven met een vrouw aan het roer zijn de grootste omzetmakers? En ten slotte keken we welke vrouwen veel bestuursmandaten invullen....

De Belgische economie koelt af. Zeker als we kijken naar het aantal bedrijfsstopzettingen. Trends Business Information heeft berekend dat goed 100.000 bedrijven tegen eind dit jaar hun activiteiten zullen stopzetten. Een recordaantal. Door de hoge energie- en loonkosten besluiten ze ermee op te houden...

Voor de eerste tien maanden van 2022 telde Trends Business Information (TBI) al 75.000 bedrijfssluitingen. "Er is alle reden om aan te nemen dat de grens van 100.000 dit jaar zal worden overschreden", klinkt het donderdag. De sluitingen doen zich voor in alle regio's. Voor Vlaanderen gaat het om ruim 28 procent meer sluitingen dan in 2021....

Ons land telt op dit moment ruim 1,6 miljoen actieve bedrijven, het hoogste aantal ooit. Dat blijkt uit de nieuwe Trends Top 5.000. Er kondigt zich wel een stevige storm aan, met massaal veel handelszaken die er de brui aan geven nadat ze de covidjaren nog doorspartelden....

Tijdens de pandemie regende het waarschuwingen over een horeca die in een grootschalige faillissementengolf over kop zou gaan. De Belgische biercultuur en horecabeleving moesten kost wat kost gered worden. Onderzoek van Trends en Trends Business Information toont echter aan dat de horeca winstgevender werd door de maandenlange sluiting. Met dank aan de grootschalige overheidssteun. ...

In deze turbulente tijden is het voor bedrijven cruciaal om over sterke financiële fundamenten te beschikken. In samenwerking met Trends Business Information lichten we de print en sign productiebedrijven in België door. 74 procent van de onderzochte bedrijven mag zich financieel gezond noemen....

Liefst 489 West-Vlaamse horecazaken sloten dit jaar de deuren. Dat zijn er 166 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. “De energiecrisis is echt de druppel”, klinkt het bij Horeca West-Vlaanderen. Meer dan ooit houden West-Vlaamse zelfstandigen ermee op. Tussen januari en augustus besloten niet minder dan 6.183 ondernemingen om hun activiteiten stop te zetten. Een kwart meer dan de afgelopen vier jaar....

34.513 Vlaamse handelszaken hebben dit jaar al de handdoek in de ring gegooid. Dat zijn er zelfs 8.000 meer dan in de coronajaren 2020 en 2021. Dit blijkt uit cijfers van Trends Business Information, die De Zondag exclusief kon inkijken. Anderen zullen hun activiteiten noodgedwongen deze winter, wegens de exploderende energiekosten, op een laag pitje zetten. Gelukkig tonen vele ondernemers zich creatief in deze rampspoed....

Vrouwen niet welkom. 60 procent van onze topbedrijven heeft alleen mannelijke bestuurders”, titelde Trends precies een jaar geleden op de cover. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag had Trends samen met de handelsinformatieverstrekker Trends Business Information een uitgebreid onderzoek gedaan naar het mannenbastion dat de top van onze bedrijfswereld nog altijd is, in weerwil van de wettelijke verplichting voor beursgenoteerde bedrijven dat één op de drie bestuursleden een vrouw moet zijn...

Nooit werden zoveel ondernemingen opgericht als in 2021. Trends Business Information (TBI) telde 131.809 starters, een stijging met 9,5 procent tegenover 2020. Die kwam er na een daling tussen 2019 (121.185) en 2020 (120.375)....

De impact van COVID-19 lijkt zeer beperkt te zijn op de Belgische ICT-ondernemingen. Dat blijkt uit een eerste analyse van Trends Business Information naar aanleiding van de Trends Top ICT. Telecomoperatoren en ICT-distributeurs domineren ook dit jaar – niet onverwacht – de hoogste regionen van......

De verschillende regeringen van ons land hebben de Belgische economie maandenlang gestut tijdens de coronacrisis. De horeca bijvoorbeeld moest van oktober vorig jaar tot in mei sluiten. Trends en de financiële-informatieleverancier Trends Business Information maakten een gedetailleerde berekening van de coronasteun. Nog altijd krijgen tienduizenden......

Uit de kmo-barometer in opdracht van softwarebedrijf Exact blijkt dat in 2020 zowat 12% van de rekeningen die kleine en middelgrote ondernemingen naar andere bedrijven versturen, onbetaald bleef. Wat de impact daarvan is, vroeg Kanaal Z aan Sigrid Jansegers (Sales Director, Exact België) en Pascal Flisch (Trends Business Information)....

Hoe hebben bedrijven met hun direct mail-activiteiten gereageerd op de coronapandemie? Retailers moesten noodgedwongen minder versturen en dat heeft de grafische sector geweten. In de business-to-business was niet meer iedereen op het werkadres bereikbaar door het verplichte thuiswerk. Bedrijven stuurden in het kader van employer-branding......

Digitaal drukken maakt het mogelijk om hypergepersonaliseerde mailings te produceren. Dat is een grote troef van klassieke direct mail in deze digitale tijden. Maar de kwaliteit van de data van de geadresseerden is daarbij wel van cruciaal belang. De retailsector is met een aandeel van......

Kmo’s zijn een essentieel onderdeel van een levend economisch weefsel, en dan zeker in Vlaanderen. “Het unieke samenspel van klein en groot is de echte sterkte van de Vlaamse economie”, vindt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversvereniging Voka. – Wolfgang Riepl Kmo’s zijn de......

Hoewel de huidige pandemie voor sommige bedrijven ongetwijfeld kansen inhoudt, ging de sector toch verzwakt de crisis in. In vergelijking met 2008 bedroeg de achteruitgang immers 21,1%. Alleen de textiel deed het nog ‘beter’. – Tony Coenjaerts Pour vivre heureux, vivons cachés” Moeten we ons......

De coronacrisis dreigt een kaalslag te veroorzaken in de horeca. Eén op de twee Belgische cafés en restaurants heeft een negatief eigen vermogen, leren exclusieve cijfers van Trends. – Wolfgang Riepl Op 1 mei kunnen we hopelijk weer op café of restaurant. De vraag is......

Van de 10.000 grootste bedrijven in ons land heeft een vijfde geen enkele vrouw in het management, 60 procent heeft geen enkele vrouw in de raad van bestuur, aldus cijfers van handelsinformatieleverancier Trends Business Information. Toch is een uitbreiding van de huidige Quotawet niet nodig,......

Een vijfde van de grootste tienduizend bedrijven in België heeft een exclusief mannelijk management. Bijna 60 procent heeft geen vrouwen in de raad van bestuur. De bedrijfswereld blijft een mannenbastion, en dat ligt niet alleen aan de traditionele rolpatronen. “De mannelijke macht reproduceert zichzelf.” –......

In de relance na de coronacrisis is voor snelgroeiende bedrijven, zoals de Trends Gazellen, een prominente rol weggelegd. De gazellen zijn de groeimotoren van ons land: ze investeren, innoveren en creëren banen. Om de groei van de Belgische economie weer op te krikken, hebben we......

De bouwsector kende in 2020 een sterke nettogroei in aantal ondernemingen, namelijk +5.881 of zo’n 40% meer dan het jaar voordien. Zowel qua aantal oprichtingen (14.799, +5,5%), stopzettingen (7.377, -2%) en falingen (1.541, -33%) volgt de bouwsector zo min of meer de algemene trend van het coronajaar......

De bouwbedrijven hebben zich lang sterk gehouden in de coronacrisis, maar de eerste barsten worden zichtbaar. De zelfstandige aannemers geven er als eerste de brui aan, maar ook de grote bedrijven hebben problemen. De hogere grondstoffenprijzen zijn een nieuwe kopzorg. – Hans Brockmans Aan de......

Trends Top Industrie 2021 staat in het teken van de coronacrisis, ook al heeft die nog geen impact op de cijfers van de jaarrekeningen voor boekjaar 2019. Toch zijn er onrustwekkende signalen in onze meest actuele statistieken en analyses. Er waren nog nooit zoveel actieve ondernemingen als......

De West-Vlaamse textielfamilie De Sutter is de verrassende koper van de kledingketen E5 Mode. De twee ondernemers Kristof en Peter De Sutter reden een opmerkelijk en soms hobbelig parcours, dat loopt van jeans in Madagaskar tot serviceflats in Charleroi. – Wolfgang Riepl E5 Mode is......

Het schuldenmoratorium wordt opgeheven. Schuldeisers mogen wanbetalers opnieuw in faillissement dagvaarden. Een gerechtelijke reorganisatie biedt een uitweg voor ondernemers in moeilijkheden, maar soms is een faillissement zo slecht nog niet. – Hans Brockmans en Daan Killemaes Vanaf deze week komt er een einde aan het......

De rijscholen draaien weer op volle toeren. In Vlaanderen alleen al moeten meer dan 1 miljoen opleidingsuren worden ingehaald. De sector verwacht een stormloop en is naarstig op zoek naar extra instructeurs. “De mensen zullen geduld moeten hebben”, zegt Jeroen Smeesters, de voorzitter van de......

Zondag 31 januari liep het moratorium af dat ondernemingen moest beschermen tegen een gedwongen faillissement. Alle ondernemingen die nu te zwak zijn om te overleven, mogen failliet verklaard worden. Dit kan vanaf nu ook terug gebeuren op dagvaarding wat betekent dat derden een faillissement kunnen......

2020 is op meerdere vlakken een speciaal jaar en velen onder u zullen het liefst zo snel mogelijk vergeten. Niet elke sector kreeg dezelfde klappen maar alle ondernemingen dragen op één of andere manier de gevolgen. Heel wat ondernemers zullen flink in de spiegel moeten......

Begin dit jaar was het vergunnings- en aanbestedingstraject van de Oosterweelverbinding afgerond. “Een perfecte timing”, verzucht Lode Franken, voorzitter van het consortium ROCO, dat de meeste werken uitvoert. “Het coronavirus veroorzaakt veel miserie in de bouwsector. Infrastructuurwerken kunnen dan een noodzakelijke boost geven. Normaal gezien......

De overheid zal straks, na een jaar coronacrisis, vlot 20 miljard euro steun hebben geïnjecteerd in het Belgische bedrijfsleven. Hoe efficiënt beschermt dat vaccin tegen een faillissement? Wat zijn de vervelende bijwerkingen voor de economie? En moet er een tweede vaccin worden toegediend om voor......

België sluit het jaar af met een recordaantal actieve bedrijven, maar liefst 1.522.000. Dat komt omdat er een pak minder stopzettingen en faillissementen waren, amper 8.000 faillissementsvonnissen waarvan 7.500 ondernemingen failliet gingen in 2020.   Toch is dit geen goed nieuws, want liefst 1 op 5......

De nieuwe stresstest van Trends Business Information (TBI) wijst op een verslechtering van de economische situatie met nog meer bedrijven in zware moeilijkheden. Hoe wapent u zich tegen het gevaar? – Peter Ooms Want heel wat bedrijven geraken zelf in financiële moeilijkheden wanneer hun klanten......

De overheid heeft nog niet op een euro gekeken om de bedrijven door de coronacrisis te loodsen, maar de steun mag stilaan slimmer en selectiever worden. “Het beleid moet creatieve destructie toelaten en het ondernemerschap stimuleren. – Daan Killemaes Tijdens de coronacrisis zijn kosten noch......

Heel wat bedrijven lijden onder de coronacrisis. In situaties als deze zou je verwachten dat minder mensen hun eigen zaak oprichten, maar dat is niet zo. De cijfers voor België blijven redelijk op peil. In Vlaanderen zijn er zelfs meer starters dan vorig jaar. –......

Hoe erg wordt het deze keer? De tweede lockdown richt minder schade aan dan de eerste, maar blijft wel een zware dobber voor de verzwakte economie. Het goede nieuws van het vaccinfront kan de factuur beperken. “Het vaccin verlaagt aanzienlijk het risico dat ook 2021......

Nooit eerder was de tewerkstellingsgraad in ons land zo hoog. En toen dook uit het niets een virus op dat alle indicatoren overhoop gooide … (Tony Coenjaerts) Onze Top 5.000 heeft te lijden onder de nevenschade van COVID-19 en is uitzonderlijk, met ongeveer 250 minder......

Corona blijft diep inhakken op het Belgische bedrijfsleven. Zeker nu we een tweede lockdown beleven. Financieel dataleverancier Trends Business Information heeft de schade opgemeten. En die is niet hoopgevend : bijna één bedrijf op de vijf in ons land is virtueel failliet.  ...

Al voor de crisis kampte de helft van de bedrijven met een te lage kredietwaardigheid, waarbij het eigen vermogen maximaal 25 procent van het balanstotaal bedroeg. “De schade van de coronacrisis kan pas eind volgend jaar worden opgemeten, maar gezien het aantal bedrijven dat geraakt......

Ondernemersorganisaties en banken zien voorlopig weinig bedrijven met reële liquiditeitsproblemen. Dat betekent dat de steunmaatregelen van de overheid, zoals de tijdelijke werkloosheid en het betalingsuitstel, werken, en dat de buffers van de bedrijven voorlopig volstaan. Volgens een recente analyse van Trends Business Information (TBI) had......

Trends Business Information (TBI) ontwierp een stresstest om inzicht te geven in de financiële weerbaarheid van de Belgische ondernemingen. In de zwaarst getroffen sectoren leidt dat soms al na enkele weken tot wanbetalingen. FDmagazine confronteerde de makers van de test met twee specialisten: kredietmanager Tom......

Als er iets is waarover we het allemaal eens zijn, dan wel dat het voorbije halfjaar verre van normaal was. Het regende woorden als ‘bijzonder’ en ‘uitzonderlijk’ maar ook ‘alarmerend’ en ‘dodelijk’. Op het vlak van faillissementen kunnen we de voorbije periode in drie verschillende......

Kostenbesparingen zijn voor bedrijven de meest voor de hand liggende manier om de coronacrisis uit te zweten, zeggen managementexperts. Ze hoeven hun businessmodel niet overhoop te gooien, maar moeten vooral de activiteiten afbouwen die onder druk staan. En ten slotte een no-brainer: inzetten op digitale......

Betalingsuitstel: risico op sneeuwbaleffect Een kwart van de bedrijven was voor de coronacrisis al financieel te zwak. Dat blijkt uit een analyse van Trends Business Information. Het idee lijkt eenvoudig en efficiënt. De sterkste ondernemingen gunnen bedrijven die het moeilijker hebben wat soepelere betalingstermijnen. In......

Op 4 mei mochten B2B-ondernemingen in niet-essentiële sectoren hun activiteiten heropstarten mits naleving van bepaalde (veiligheids)voorwaarden om de vermaarde curves geen vrij spel te geven. Uit onze stressttest bleek al dat die doorstart voor veel bedrijven geen dag te vroeg komt en dat ondernemingen in bepaalde sectoren......

De crisis houdt aan en economisten lijken het hier alvast over eens: de economische impact zal in twee fases duidelijk worden. Aangezien de handelscyclus geheel of gedeeltelijk stilvalt, zullen veel ondernemingen met een tekort aan liquiditeiten te kampen krijgen en over onvoldoende middelen beschikken om......

De horeca kijkt aan tegen een verlies van een zevende van de jaaromzet, of 2,3 miljard euro. “De economische schade zal enorm zijn.” En toch is de horeca een blijver, als het coronavirus is uitgewoed. Wolfgang Riepl Meer Lezen...

Sinds enkele weken worden wij geconfronteerd met de forse uitbreiding van de covid-19-epidemie. Dat heeft de overheid aangezet tot het nemen van strikte maatregelen die wij volmondig begrijpen en ondersteunen. We hebben uiteraard de nodige stappen gezet om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers......

De liquiditeit van een onderneming wordt vaak in één adem genoemd met de solvabiliteit en rentabiliteit. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderneming heeft nood aan voldoende liquiditeit om de handelscyclus te doen draaien, net zoals een motor niet zonder brandstof of......

Nieuwe modellen jaarrekening Het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen heeft niet enkel een impact op de statuten van ondernemingen. Ook boekhoudkundig komen er een aantal grondige wijzigingen. Tot en met 2016 bestonden twee modellen, namelijk volledig (grote bedrijven) en verkort (kleine ondernemingen). Nadien werd......

Nieuwe evenementen, opleidingen, cijfers update, …en nog veel meer. Meer BV’s maar nog geen tsunami van wijzigingen Nieuwe website: al onze rapporten zijn nu beschikbaar Welkom in het land van de zombiebedrijven Starters en faillissementen 2019:evolutie Ontdek onze commerciële en financiële opleidingen Fun@work Meer info...

Nieuwe vennootschapsvormen zien het licht, het concept van een kapitaal voor BV’s en CV’s verdwijnt, de wetgeving aangaande stemrechten en aandelen zal worden versoepeld en nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van bedrijfswinsten … Lees meer...

Vanaf 1 januari 2019 telt België slechts 581 gemeenten na de beslissing van 15 gemeenten om te fuseren tot 7 nieuwe gemeenten. In elke gemeente werd het besluit in de loop van 2017 genomen. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de nieuwe gemeenten: Op 23......

In partnerschap met Trends Business Information heeft de vereniging FinTech Belgium de jaarlijkse crowdfunding-barometer opgesteld. Die heeft in totaal iets meer dan 22 miljoen euro gefinancierd in het jaar 2017, met 80 vermelde financieringsoperaties. Een markt waarvan het volume verdubbeld is tegenover 2016 -en die......

Trots kunnen we vanaf nu onze LinkedIn pagina voorstellen. Benieuwd om de laatste tendensen van het bedrijfsleven te ontdekken? Benieuwd om onze economische en financiële analyses in real time te overlopen? Geïnteresseerd in onze persartikels? Wenst u op de hoogte te blijven van dit alles......

Het afgelopen jaar zijn opvallend veel landbouwbedrijven failliet gegaan, maar liefst zeventig procent meer dan vorig jaar. Toch zit het totaal aantal faillissementen in ons land in dalende lijn en dat al voor het tweede jaar op rij. Meer weten : click hier  ...

Vanaf vandaag wijzigen we ons internationaal aanbod gevoelig uit. Enkele continenten en landen zijn weer online beschikbaar! Landen als Turkije, Egypte, of de USA kan u nu online aanklikken. Daarenboven hebben we, in het kader van een doorgedreven analyse van onze partners, onze tarieven geharmoniseerd......

Samen resulteert dit in een nieuw merk onder de koepel van Roularta Business Information. Niet voor niks is de slagzin geworden ‘Make Intelligent Decisions’. Wie vandaag immers als bedrijf niet actief onderneemt, komt gemakkelijker dan pakweg 5 jaar geleden in de problemen terecht. De tijden en......